Stockholm slår Göteborg och Malmö i husbygge

Uppdaterad: 18 maj 2020Publicerad: 18 maj 2020
nybygge
Totalt ökade bygginvesteringarna med 4 procent i storstadslänen 2019. (Foto: TT)

Stockholm skiljer sig betydligt från de två andra storstadslänen gällande bygginvesteringar. 2019 ökade dessa, kapitalmässigt, 26 procent i huvudstaden medan Västra Götaland och Skåne upplevde en nedgång. Detta skriver analysbyrån Navet i ett pressmeddelande

ANNONS
ANNONS

Under 2019 uppgick de samlade husbyggnadsinvesteringarna till 137 miljarder kronor i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Det var en ökning med 4 procent jämfört med året innan och innebar att husbyggnadsinvesteringarna koncentrerades ytterligare till storstäderna under fjolåret.

Studeras de tre länen och dess investeringar djupare visar det sig att det endast är Stockholm som redovisade en växande husbyggnadsvolym under 2019.

Minskning i två storstadslän

Tillväxten uppmättes till ca 25 procent och uppgången berörde samtliga sektorer, även om den var som starkast inom kontor- och handelslokaler. Husbyggnadsinvesteringarna i Västra Götaland och Skåne minskade med 7 respektive 16 procent under 2019.

Nedgången var bredbaserad och berörde flera sektorer i länen. I år väntas trenden med ökad storstadskoncentration emellertid att vända igen med hänsyn till ett betydligt svagare konjunkturellt läge.

Väntad coronaeffekt 2020

Det är fortfarande mycket osäkert om hur stora effekterna blir av coronapandemin, men historiska data indikerar att storstadslänens andel av de totala husbyggnadsinvesteringarna tenderar att minska i lågkonjunktur och öka i högkonjunktur. Således kan vi förvänta oss att storstadslänen med Stockholm i täten tar en större andel av årets förväntade nedgång på byggmarknaden.

Läs mer: Prognos: husbyggandet minskar med 5-7 procent

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS