En utredning föreslår att ett statligt ägt fastighetsbolag skapas för ägandet av sjukhus och andra vårdlokaler.

ANNONS

Utredningen har studerat de svenska sjukhusinvesteringarna och föreslår att ett statligt ägt fastighetsbolag helt eller delvis tar över ägandet av sjukhus och andra vårdlokaler. Det skriver Fastighetsnytt.

Enligt utredarna skulle ett sammanhållet statligt ägande skapa jämlika förutsättningar för alla regioner så att alla regioner och kommuner kan ha tillgång till en ändamålsenlig vårdinfrastruktur.

Skulle kunna attrahera finansiering

Utredarna menar att ett statligt ägt fastighetsbolag även skulle samla kompetens och skapa rutin. De finansiella risker som är förknippade med investeringar i byggen eller ombyggnationer av sjukhus skulle dessutom inte drabba regionerna och bolagets storlek skulle kunna ge det en stark ställning när det kommer till att attrahera finansiering.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Danske Bank – fastighetsbolag kan tjäna stora pengar inom ESG [Dagens PS]