Musikströmningstjänsten Spotify redovisar en omsättning i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var positivt trots att marknaden hade väntat ett negativt resultat.

ANNONS

Omsättningen steg 16,2 procent till 2 147 miljoner euro (1 848). Utfallet kan jämföras med analytikerkonsensus som låg på 2 143.

Rörelseresultatet blev 14 miljoner euro (-17), väntat rörelseresultat var -38. Rörelsemarginalen var 0,7 procent.

Månatligt aktiva användare (MAU) uppgick till 356 miljoner. Konsensus låg här på 360,5 miljoner och bolaget hade guidat för 354 till 364 miljoner. Antalet premiumanvändare steg 21 procent till 158 miljoner, vilket var högre än väntade 157 miljoner. Bolaget hade guidat för 155-158 miljoner.

Inför det andra kvartalet räknar Spotify med att MAU ökar till mellan 366 och 373 miljoner, mot analytikernas förväntningar om 377,6. Antalet premiumanvändare väntas stiga till 162-166 miljoner (estimat 166).

Intäkterna i andra kvartalet väntas bli 2,16-2,35 miljarder euro. En rörelseförlust på mellan 134 och 54 miljoner väntas, skriver Spotify. Här låg väntevärde på 2,27 miljarder respektive -61.

Spotify justerar helårsguidningen på flera punkter. MAU sänks något till 402-422 miljoner (407-427) medan prognosen för totala intäkter höjs till 9,11-9,51 miljarder euro, jämfört med tidigare 9,01-9,41 miljarder. Rörelseförlusten i år bedöms nu bli mellan 250 och 150 miljoner euro, tidigare 300-200 miljoner i förlust.

ANNONS
ANNONS
Spotify, MEUR Q1-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 2 147 2 143 0,2% 1 848 16,2%
Rörelseresultat 14 -38 -17
Rörelsemarginal 0,7%

 

Läs även: Spotifys vd planerar bud på Arsenal [DagensPS.se] »