Trots ett utmanande år i coronapandemins svallvågor lyckades solelbolaget Soltech Energy att leverera en hög tillväxttakt. Bara under det fjärde kvartalet ökade intäkterna med över 100 procent.

ANNONS

Solelbolaget Soltech Energy redovisade i dag, onsdag,  sina siffror för fjolåret.

Under 2020 har Soltech etablerat sig som ett effektivt förvärvsbolag – under fjolåret genomfördes åtta förvärv och i januari i år har ytterligare två dotterbolag adderats.

Ambitionen är att fortsätta bygga en koncern inriktad på solenergi och cleantech som kan leverera en helhetslösning inom energi och solteknologi till kunderna.

”Vi vill inte bara sälja solpaneler utan vi vill sälja helheten”, säger Soltechs vd, Stefan Ölander, i en intervju.

Se hela intervjun här:

ANNONS
ANNONS

Realiserar ambitiösa mål 

Stefan Ölander beskriver fjolåret som ”ett jobbigt år med coronapandemin”. På koncernbasis beräknas den rådande pandemin ha påverkat omsättningen negativt med cirka 15 procent.

Trots detta har Soltech nått det utfästa målet på att omsätta 500 miljoner kronor, vilket motsvarar en tiofaldig ökning sedan 2018.

På koncernnivå växte omsättningen med 65 procent under fjolåret och för det fjärde kvartalet ökade tillväxten med 136 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Den höga tillväxttakten har nåtts genom en organisk tillväxt hos dotterbolagen och strategiska förvärv som görs till fördelaktiga värderignar.

”Vi köper i snitt för 0,5 gånger omsättning eller fem gånger EBIT – och vi värderas till fem gånger omsättningen”, berättar Stefan Ölander.

Förmånligt regelbyte

Vid årsskiftet infördes ett nytt avdrag för privatpersoner som installerar solceller i hushållet.

ANNONS
ANNONS

Det nya avdraget har välkomnats av branschen då det till skillnad från det gamla stödet inte kräver vare sig en lång kötid eller en myndighetsansökan.

”Det har redan gjort enormt mycket – reglerna innan var som ett lotteri”, säger Stefan Ölander och fortsätter:

”Nu säger alla som jobbar med solceller mot privatpersoner att försäljning är två till tre gånger högre i januari och februari än vad det var motsvarande år ”

Läs mer: Soltech tecknar miljonorder i Kina [Dagens PS] >>