Vossloh levererar molnbaserad övervakning av 1 000 spårväxlar med sensorer för att optimera järnvägsunderhållet.

ANNONS

Med ny sensorutrustning för molnbaserad övervakning  av spårväxlar får Trafikverket bättre kontroll över järnvägens underhållsstatus. Det är ett första steg i digitaliseringen av den svenska järnvägen.

Vossloh levererar övervakning av 1 000 spårväxlar i form av en tjänst som kallas Solution as a Service, SaaS. Sensorer i spårväxlarna registrerar data om exempelvis vertikala rörelser i växeln och temperatur. Datan skickas vidare till den molnbaserade plattformen och analyseras för att identifiera begynnande fel.

Informationen kan också kopplas till förvaltningssystem och BIM-modeller och på så sätt förenkla tillståndsbaserat underhåll.

Visar statusen på växlarna

”Trafikverket har redan en hel del data, till exempel om underhåll och från inspektioner. Med hjälp av sensorerna kommer vi kunna lägga på ytterligare en dimension med data och lära oss känna igen signaler som visar statusen på en spårväxel och när ett fel är på väg att uppstå, säger Annika Jahnke, Chief Connected Asset Analyst på Vossloh Nordic i ett pressmeddelande.

Man kan, genom att analysera förändringarna i spårväxelns accelerationsprofiler, förutsäga fel innan de uppstår. Accelerationsprofilerna är de vibrationer som orsakas av tågets längd, antal vagnar, axelavstånd och hur vibrationerna fortplantas genom spårväxeln. Accelerationsprofilerna kan sedan kopplas till händelser, som till exempel slitage av makadamen under spåret, och på så vis förutsäga fel innan de uppstår.

Samtidigt kan gränsvärden sättas för när underhåll behöver utföras så att man kan förhindra att fel som stoppar trafiken uppstår.

Undviker onödigt underhåll

”När underhållet optimeras så förhindrar vi inte bara oplanerade avbrott och ökar banans tillgänglighet. Vi undviker också att underhåll genomförs onödigt tidigt. Det är ett väldigt kraftfullt verktyg som ger omfattande besparingar. Exakt hur mycket pengar man kan spara vet vi om några år, säger Annika Jahnke i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Systemet med sensorer, gateway, molnlagring och analyser har utvecklats av Vossloh Nordic tillsammans med Deutsche Bahn AG:s dotterbolag DB Systemtechnik GmbH.

Läs mer: Ny växelstandard för höghastighetsjärnväg tas fram [Dagens PS]