En så hög andel som 80 procent av Sveriges samhällsbyggare kan påverkas negativ av corona-virusets härjningar. Det visar svaren från Teknikdygnets enkät Månadens Fråga.

ANNONS

Där uppger drygt 60 procent att de påverkas negativt. Och ytterligare drygt 19 procent att de kanske påverkas negativt i pandemins kölvatten.

Nedan är ett axplock av kommentarerna:

“Utländska kunder kommer att fokusera på att hålla hemmamarknaden vid liv och troligtvis kommer stimulanspengar att öronmärkas för detsamma och då blir det neddragningar i Sverige genom att projekt läggs på is. Det har redan kommit indikationer på detta.”

“En del projekt har stoppats Arlanda, Volvo som exempel. Våra beställare som inte får in hyror från restaurang etc påverkas och det kommer påverka dem när det tar beslut om nya projekt investeringar.”

“Infrastrukturprojekt som vi huvudsakligen jobbar i är nog minst känsliga av alla byggprojekt i dessa tider. Får man kris i byggsektorn i övrigt kan regering öka investeringar i infrastruktur för att hålla igång ekonomin.”

“Om våra kunder drar ner på takten tvingas vi också göra det. Men istället för att bli lamslagna kan man passa på att jobba med interna utvecklingsområden.”

ANNONS
ANNONS

“Viss minskning p g a att kunder skjuter upp vissa projekt, samt viss ineffektivitet kopplat till mycket hemarbete och slopade fysiska kundmöten.”
“Tror inte detta kommer att märkas nu i mars men däremot längre fram i tiden. Då inget i denna bransch är sekundsnabba växlingar.”

“Som konsult är vi beroende av våra beställare. När beställaren permitterar eller går ner i arbetsvolym påverkar det oss.”

“På sikt. Kanske inte under detta året. Om beställarna inte kan jobba lika mycket så kan det påverka förfrågningarna ut.”

“Den kommer att sjunka något, om det blir långvarigt är det svårt att förutsäga hur våra volymer påverkas.”

“På kort sikt ingen minskning av efterfrågan. Men om det tar lång tid så minskar säkert efterfrågan.”

“Våra kunder avvaktar i det mesta och då kommer våra uppdrag inte igång som planerat.”

ANNONS
ANNONS

“Uppdragen minskar i omfattning eller utgår.”

“Kan minska, men ännu inga tecken.”

”Framflyttade uppdrag.”

“Osäkerhet i marknad.”