Innovation och tekniska lösningar i den ideella sektorn är i fokus när Åsa Tillberg Widell, generalsekreterare för UNHCR Sverige intervjuas av Jesper Börjesson i Rejlers Play.

ANNONS

UNHCR har FN:s – och i förlängningen världens – uppdrag att skydda människor som är på flykt.

Resursbrist är dock ett varaktigt problem för FN-organet som har drivit innovationen framåt för att täcka upp för den bristfälliga finansieringen.

”UNHCR har en aktiv innovationsenhet för att driva sådana här frågor, men i grund och botten handlar det om behoven”, säger Åsa Tillberg Widell, generalsekreterare för UNHCR:s insamlingsorgan UNHCR Sverige, om FN-organets samarbeten med innovativa bolag.

Se hela intervjun: 

Företag drar sitt strå till stacken

UNHCR:s budget är cirka 1 procent av FN:s totala budget. Det är inte på långa vägar nog för att finansiera UNHCR:s åtagande att  hjälpa alla människor på flykt, förklarar Åsa Tillberg Widell.

ANNONS
ANNONS

För att kunna genomföra humanitära sitt uppdrag ingås därför samarbeten med företag och stater för att anskaffa resurser.

Att bidra med kapital är dock inte det enda sättet för företag att dra sitt strå till stacken. Utan UNHCR är den enda organisationen under FN:s paraply som tar emot in kind-stöd – när företag donerar produkter eller tjänster – utan att kräva pengar.

Innovativa partnerskap

Bland annat har UNHCR arbetat med ett brittiskt företag som tillverkar iris-skanners som kan identifiera flyktingar och minska behovet av fysiska handlingar.

”Framför allt har man implementerat det här i Jordanien där alla flyktingar blir registrerade med hjälp av att man skannar deras iris”, förklarar Åsa Tillberg Widell.

”Det går fort och det är också säkert och det betyder att man inte kan bli registrerade flera gånger eller med olika identiteter. Man riskerar inte att få sin identitet stulen”, fortsätter hon.

Högteknologiska lösningar

En av UNHCR:s uppgifter är att förse flyktingar med kontantstöd. För de flyktingar som är bosatta i städer i Jordanien har FN-organet suttit upp specifika kontantautomater där kontantstödet kan hämtas ut.

ANNONS
ANNONS

Med hjälp av irisigenkänningstekniken behöver personen i fråga inte ta med sig identitetshandlingar. I stället räcker en ögon-skann för att få tillgång till kontanter.

En teknologisk lösning där UNHCR ligger före bankerna i västvärlden.

Läs mer: Möt skaparen bakom hyllade Beredskapslyftet