Rymddata från satelliter kan vara till hjälp vid stadsplanering med exempelvis riskkalkyler kring eventuella översvämningar. 

ANNONS

Björn Lovén är chef för teknik och hantering av data från jordobservationer vid Rymdstyrelsen. Han berättar för Fastighetstidningen att de nu kontinuerligt följer klimatförändringarna och exempelvis kan göra riskkalkyler kring hur eventuella översvämningar skulle bre ut sig.

”Det finns ett starkt samband mellan rymddata och stadsplanering. Med hjälp av radarsensorer på satelliter kan vi exempelvis upptäcka och följa markrörelser på millimeternivå”, säger Björn Lovén till Fastighetstidningen.

Sådan information är viktig när infrastruktur och fastigheter ska planeras och byggas, samt för att jobba förebyggande med redan befintliga fastigheter. I städer och tät bebyggelse är områden med mycket varmare temperatur än den övriga omgivningen, så kallade värmeöar, ett vanligt problem.

Björn Lovén berättar att man med satellitövervakning kan se var dessa värmeöar finns, vilket är viktigt eftersom för hög värme inte är bra för hälsan och problemet kan avhjälpas med planteringar.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Stadsutveckling som underlättar hållbart resande [Dagens PS]