Randviken Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter i Borås till ett underliggande fastighetsvärde av 455 miljoner kronor.

ANNONS

Randviken Fastigheter AB har tecknat avtal om förvärv av tre fastigheter i Borås från Cernera Fastigheter AB. Fastigheterna har ett underliggande fastighetsvärde om 455 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Förvärvet finansieras med egna medel.

De förvärvade fastigheterna är samtliga renoverade i närtid och finns i området Katrinedal i centrala Borås. Fastigheterna inrymmer huvudsakligen kontorslokaler och omfattar totalt 22 700 kvadratmeter uthyrningsbar area. Den totala hyresintäkten uppgår till cirka 31,3 miljoner kronor om året med ett bedömt driftnetto på cirka 24,0 miljoner kronor.

”Detta förvärv ligger helt i linje med vår strategi att förvärva välbelägna fastigheter av hög kvalitet och med starka hyresgäster. Cernera har gjort ett utmärkt jobb med att utveckla och modernisera byggnaderna och vi är glada över att bli ägare till ett så pass välskött bestånd. I och med detta förvärv stärker vi vår närvaro i Borås och tar oss ytterligare ett steg närmare vår nyligen uppdaterade målsättning om ett fastighetsbestånd värt 20 miljarder kronor innan 2025”, kommenterar Randvikens vd Gustaf Segerborg i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Nytt JV-bolag med fokus på norra Sverige [Dagens PS]