Cowi bedriver ett projekt kring promenadvänlighet tillsammans med Roskilde universitet, det handlar om hur människor rör sig.

ANNONS

Studien Walkability, om hur människor rör sig, ska göra staden bättre att promenera i och i november ägnade Cowi en vecka åt att observera fotgängare på Stenpiren i Göteborg, en central knutpunkt för stadens kollektivtrafik.

Det är Cowifonden som finansierar studien och den genomförs i Köpenhamn, Oslo och Göteborg. Pernilla Sott, trafikplanerare på Cowi, menar att Walkability bland annat handlar om att öka möjligheterna för fotgängare att röra sig på ett tryggt och säkert sätt.

”Men det handlar inte bara om infrastruktur, utan lika mycket om kultur. Hur ser man på att gå? Är det accepterat? Är det trevligt? Tråkigt? säger Jonas Larsen, professor i mobilitet och urbana studier vid Roskilde Universitet, i ett pressmeddelande.

De slutliga resultaten från studien ska presenteras under 2023.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Ett steg närmare Tvärförbindelse Södertörn [Dagens PS]