Smuggling av vapen kan komma att öka betydligt med allt fler 3D-utskrivna vapen som blir lättillgängliga. Vapendelar skrivs ut i plast för att sedan monteras ihop till skjutfärdiga vapen. Europol menar att det är ett aktuellt hot som kommer att bestå i framtiden, rapporterar Ny Teknik

ANNONS

2013 upplevde det svenska polisväsendet inte 3D-utskrivna vapnen som något större hot. Ett och annat vapen beslagtogs, men i dag ser läget annorlunda ut.

”Minskar man smugglingen av illegala vapen så kommer efterfrågan trots det att finnas kvar. Alla plastutskrivna vapen vi ser i dag har ju gjorts med intentionen att användas i kriminella sammanhang”, säger Mikael Höglund från Nationellt Forensiskt Centrum.

Ett av de senaste fallen av den här sorten, var i Trollhättans tingsrätt, där en man dömdes till fem års fängelse för grovt vapenbrott efter att ha tillverkat och sålt 3D-utskrivna vapen.

3D-utskrivna vapen ett hot mot USA och resten av världen

2018 blockerade en federal domare i staten Washington Donald Trumps förslag på att tillåta 3D-utskrifter av vapen. Sammanlagt 19 stater stämde den sittande regeringen för att sträva efter en total avreglering av vapenmarknaden.

”USA:s utrikesdepartement har dragit slutsatsen att den globala publiceringen av instruktioner över tillverkning av oupptäckbara vapen kan utgöra ett hot mot världsfreden och USA:s nationella säkerhetsintressen.”

ANNONS
ANNONS

Vapenlobbyister påpekade dock att lagförslaget att förbjuda en fri utskrift av skjutvapen stred mot den konstitutionella lagen om rätten att bära vapen. En stark vapenlobby i USA har gjort det mer eller mindre omöjligt att få till en skärpning av USA:s vapenlagar. Det är också upp till varje stat att utforma sina egna lagar.

Läs även: 3D-skrivare kan skriva ut en ospårbar pistol [Dagens PS]