I dag är kunskapen om klimatpåverkan från VVS begränsad i branschen. Nu lanseras ett nytt automatiserat verktyg som beräknar klimatpåverkan.

ANNONS

Bengt Dahlgren har tagit fram ett nytt verktyg som utför automatiserad beräkning av klimatavtrycket på VVS.

När VVS ska tas med i beräkningen av en byggnads klimatpåverkan används i allmänhet en schablon. Nu kan beräkningen av projektspecifika klimatavtryck göras med hjälp av det automatiserade verktyget.

Schabloner kan bli missvisande

”Branschen har inom många områden kommit långt i beräkningar av klimatpåverkan men vi såg att det fanns en lucka i kunskapen att beräkna klimatpåverkan på just VVS. Att räkna på schabloner kan bli missvisande och vi ville ta fram ett verktyg för att underlätta beräkningen i specifika projekt, säger Andreas Rattfelt, delprojektledare på Bengt Dahlgren i ett pressmeddelande.

Digitala modellers projekterade produktdata är verktygets utgångspunkt, dessa mappas mot produktens generiska klimatavtryck. Mappningen görs automatiskt i en process som levererar ett slutgiltigt klimatavtryck och beräkningens täckningsgrad.

Viktig pusselbit i erbjudandet

Förutom att ta fram ett slutgiltigt klimatavtryck kan den automatiserade processen också iterativt beräkna klimatavtrycket under projekteringsskedet. Projektspecifika val kan därmed baseras på klimatpåverkan.

ANNONS
ANNONS

Enligt Bengt Dahlgren är verktyget därmed är en viktig pusselbit i företagets erbjudande om mer hållbar VVS-projektering.

Läs mer: Analysverktyget som granskar arbetet med hållbar utveckling [Dagens PS]