Analysverktyget Innorbis bedömer hur väl företag och finansiella instrument bidrar till hållbar utveckling och lever upp till sina egna mål.

Finansveteranen Angelica Lips da Cruz skapade analysbolaget Innorbis för att hon ville bygga marknadens mest kompletta hållbarhetsanalys och nu är hon på god väg att nå sitt mål. Hon lämnade en karriär i bankvärlden, bland annat på toppositioner inom SEB, för att bygga upp sitt analysbolag.

Med hjälp av en databas som består av 20 000 bolag, 300 indikatorer och 10 miljoner datapunkter från 15 olika datakällor kan Innorbis bedöma hur företag, städer eller finansiella instrument bidrar till en hållbar utveckling och hur väl de möter sina egna mål.

Startades för tre år sedan

”Metoden är framåtblickande med hjälp av realtids- och dynamisk analys och utgår inte bara från företagens egen CSR-rapportering som många andra gör. Vi tar också bort tyckande för att vi på ett solitt och objektivt sätt kan säga exakt var bolag och länder befinner sig på hållbarhetsskalan och värderar bolagen med hänsyn tagen till hur de bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål”, säger Angelica Lips da Cruz till Dagens Industri.

Det har gått tre år sedan Innorbis startades och i dag omfattar analysbolaget tio personer, varav fem är anställda. Verksamheten växer hela tiden och nu får den dessutom draghjälp av ny lagstiftning, särskilt den nya EU-taxonomin.

Finns företag som duckar

Angelica Lips da Cruz säger till Di att det finns de som duckar, men att det blir mer och mer uppenbart vilka de är och de riskerar inte bara att brista i sin regelefterlevnad utan de riskerar också att drabbas av dåligt rykte och tapp i sin konkurrensförmåga.

ANNONS
ANNONS

Innorbis inkluderar sociala aspekter och företagsstyrning och tittar inte bara på miljömässiga aspekter, som många andra analysverktyg. Angelica Lips da Cruz berättar om ett större partnerskap som kommer inom kort, det handlar om en aktör utanför banksektorn, men hon kan just nu inte avslöja några detaljer.

Läs mer: Fåtal företag vill avstå vinst för hållbar omställning [DagensPS]