En av världens högsta träbyggnader, Sara Kulturhus i Skellefteå invigdes i september. Norconsult fortsätter nu arbetet med utemiljön.

ANNONS

Arbetet med Kulturghhusplatsens utemiljö inleddes under sen höst 2019. Norconsult genomförde, tillsammans med Vinnova, Luleå tekniska universitet och Skellefteå kommun flera workshops på temat platsinnovation.

Stora delar av projekteringen är nu klara och på gatorna och torget kring kulturhuset byggs det för fullt. Hela ytan har markvärme och hålls snöfri året om. Kulturhusplatsen beräknas vara klar under senhösten 2022.

”Vi har jobbat med upphöjda planteringsytor som fungerar som både sittplatser och gröna öar, samtidigt som de hjälper till att skapa en säker plats genom att hindra oönskad trafik. Markbeläggningens geometriska mönster har stråk som tydliggör entréerna och leder besökarna rätt, säger Annika Lindberg, landskapsarkitekt på Norconsult.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Vattenparken som ska rena Mälaren invigs i dag [Dagens PS]