Amerikanska telekomutrustningsbolaget Motorola Solutions redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Justerat resultatet per aktie ökade. Tech-bolaget höjer prognosen för helåret.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 1,86 miljarder dollar (1,76), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 1,85.

Justerat resultat per aktie blev 1,69 dollar (1,46).

I det tredje kvartalet spår Motorola Solutions en omsättningstillväxt om 6,5 procent. Resultatet per aktie väntas bli 1,91-1,96 dollar. Väntat resultat per aktie var 2,00 dollar.

För helåret väntas en omsättningstillväxt bli 7-7,5 procent – upp från tidigare 6-7 procent. Resultatet per aktie väntas bli 7,67-7,77 dollar, upp från tidigare prognos om 7,60-7,72 dollar. Väntad resultat per aktie var 7,73 dollar.

ANNONS
ANNONS
Motorola Solutions, BUSD Q2-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2018
Nettoomsättning 1,86 1,85 0,5% 1,76
Resultat per aktie, justerat 1,69 1,46

Konsensusdata från Bloomberg