Projektengagemangs nettoomsättning under årets andra kvartal minskade, minskningen beror främst på avyttrad och avvecklad verksamhet under 2021.

ANNONS

Den underliggande utvecklingen är god i två av Projektengagemang Sweden AB:s tre segment och bolaget ser en positiv trend gällande debiteringsgrad och timpriser samt lägre omkostnader och en effektivare organisation, det framgår av ett pressmeddelande.

Projektengagemangs nettoomsättning under det andra kvartalet uppgick till 245 miljoner kronor. Andra kvartalets ebita-resultatet uppgick till 14,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en ebita-marginal på 6,0 procent.

Negativ påverkan på ebita

Slutavstämningen från Tillväxtverket, gällande kortidsstöd under 2020, har påverkat ebita negativt med 3,5 miljoner kronor, liksom nedlagd verksamhet, som också har påverkat ebita negativt med 3,5 miljoner kronor. Dessa två poster uppgår tillsammans till 7 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,8 procentenheter på ebita-marginalen.

Kvartalets resultat uppgick till 8,8 miljoner kronor och periodens resultat per aktie blev 0,37 kronor.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: PE får nytt uppdrag i Årstaberg [Dagens PS]