Telekomjätten Ericsson gör en avsättning om 12 miljarder kronor som ska täcka förmodade böter i de mututredningar som genomförs i USA. Summan påverkar resultatet i tredje kvartalet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

ANNONS

Ericsson uppskattar sanktionsavgiften till 1 miljard dollar, plus andra relaterade kostnader. Processen med amerikanska finansinspektionen SEC och justitiedepartementet pågår dock fortfarande.

”Under de senaste två åren har vi vänt bolagets utveckling och skapat en stark portfölj och en konkurrenskraftig kostnadsstruktur. Med dagens pressmeddelande tar vi oss an ett annat historiskt problemområde och tar nästa steg mot en lösning. Vi måste acceptera att bolaget har misslyckats tidigare och jag kan försäkra att vi arbetar hårt varje dag för att bygga ett starkare Ericsson, där etik och regelefterlevnad utgör hörnstenar i hur vi bedriver vår verksamhet”, säger vd Börje Ekholm.

Utredningen som pågår gäller bolagets efterlevnad av USA:s Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Det hela avser perioden fram till och med första kvartalet 2017 där Ericsson ska ha brutit mot FCPA i Kina, Djibouti, Indonesien, Kuwait, Saudiarabien och Vietnam.

ANNONS
ANNONS