För Sweco var 2021 ett år med lönsam tillväxt. Under året ökade Sweco sin nettoomsättning och sitt resultat efter skatt, samt minskade sin nettoskuld.

ANNONS

Sweco redovisar ett resultat efter skatt på 1 492 miljoner kronor för 2021, det är en ökning med över 13 procent från 2020 då resultatet efter skatt var 1 293 miljoner kronor. Nettoomsättningen ökade till 21 792 miljoner kronor, från 20 858 året innan.

Nettoskulden minskade också 2021, till 913 miljoner kronor, från 943 miljoner år 2020. Ebita ökade till 2 014 miljoner kronor och ebita-marginalen hamnade på 9,2 procent, från 1 766 miljoner och 8,5 procent 2020. Styrelsen föreslår en utdelning på 2,45 kronor per aktie.

Kommentarer från vd

”Vi avslutade året med ett stabilt kvartal och levererade en god organisk tillväxt och förbättrade marginaler. Efterfrågan på våra tjänster var fortsatt god och vi fortsätter att stärka vår orderbok. Vi har också en stark finansiell ställning, vilket ger oss utrymme att agera när möjligheter uppstår. Under året genomförde vi åtta förvärv och välkomnade över 400 nya experter till Sweco”, kommenterar Swecos vd och koncernchef Åsa Bergman i pressmeddelandet.

”Pandemin gjorde 2021 till ytterligare ett utmanande år. Därför är jag särskilt nöjd med att vi kunde leverera ett år med lönsam tillväxt. Det visar på styrkan i vårt diversifierade tjänsteerbjudande, vår decentraliserade modell och den stabila underliggande efterfrågan på våra tjänster, som drivs på av starka samhällstrender”, fortsätter hon.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Sweco förvärvar Swedish Net Engineering [Dagens PS]