Wallenstam ska bygga nytt i nya stadsdelen Centrala Nacka där kommunen vill se en historisk arkitektur. Som referens har kommunen valt i kvarteret Röda bergen i Stockholm, Vasastan.

ANNONS

När Wallenstam ska bygga 1 000 nya bostäder i Centrala Nacka, utanför Stockholm, är det arkitekturen som var dominerande 1880–1930 i Sverige. Dessutom föds ett nytt uttryck för ett naturnära centrum. Centrala Nacka blir Sveriges första naturbana, där naturen möter det urbana på ett nytt sätt, stadsdel.

”Att kvarteret får just en klassisk stil är något som har varit centralt i arbetet med att skapa en stadsdel med eget uttryck där det urbana och moderna möter det klassiska och gröna”, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka och fortsätter:

”Vi har jobbat länge för den här typen kvarter som vi vet uppskattas av Nackaborna. Nu får vi en tilltalande och vacker gestaltning som bidrar till en trivsam miljö som vi alla kan vara stolta över”.

Byggstart i höst/vinter

Byggstarten av Centrala Nacka är planerad till det sista kvartalet 2021. Den 7 juni tar kommunstyrelsen i Nacka beslut om att låta Wallenstam bygga på anvisad mark. Avtalet gäller nybebyggelse på ungefär 11 500 kvadratmeter för bostäder och 2 000 kvadratmeter för verksamhetslokaler. Wallenstam köper marken för ungefär 190 miljoner kronor.

”Nacka kommun ställer höga krav för att kvarteret ska upplevas som genuint klassicistiskt. Wallenstam har visat på en stor förståelse för vikten av att inte bara ta fasta på vissa karaktärsdrag från de äldre byggnadsstilarna, utan på att kvarteret i sin helhet ska upplevas som att det är uppfört runt en annan tidsepok. Det känns kul att nu kunna välkomna Wallenstam som ny aktör i Centrala Nacka”, säger Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Fler uppdragsrelaterade artiklar på [Teknikdygnet]