Jordens ozonlager är på väg att återhämta sig efter 1987 års förbud mot produktion och användning av ozonstörande kemikalier.

ANNONS

Ozonskiktet som finns i jordens övre atmosfär skyddar jorden från solens ultravioletta strålning som kopplas till hudcancer, ögonstarr, nedsatt immunförsvar och skador på jordbruksmark, det skriver CNBC.

Väntas ha återhämtat sig till 2040

På måndagen meddelade en FN-stödd expertpanel att jordens ozonlager är på väg att återhämta sig.

Enligt expertpanelens rapport förväntas ozonlagret vara tillbaka på 1980-talets nivåer, innan ozonhålet uppstod, till 2040, om nuvarande policy fortsätter gälla.

I Arktis kommer ozonlagret, enligt rapporten, återgå till det normala 2045 och Antarktis kan nå normala nivåer till 2066.

De globala utsläppen har minskat

Enligt forskarna har de globala utsläppen av den förbjudna kemikalien klorfluorkolväte-11, eller CFC-11, som användes som köldmedium och i isoleringsskum, minskat sedan 2018 efter att de under flera år, oväntat, har ökat.

ANNONS
ANNONS

En stor del av de oväntade CFC-11-utsläppen härrörde, enligt rapporten, från östra Kina.

Rapporten fann också att den ozonnedbrytande kemikalien klor minskade med 11,5 procent i stratosfären sedan den nådde sin topp 1993, brom minskade med 14,5 procent sedan den nådde sin topp år 1999.

Prejudikat för klimatåtgärder

”Ozonåtgärder skapar ett prejudikat för klimatåtgärder”, sade Världsmeteorologiska organisationens generalsekreterare Petteri Taalas i ett uttalande, skriver CNBC.

”Vår framgång med att fasa ut ozonätande kemikalier visar oss vad som kan och måste göras, som en brådskande fråga, för att övergå från fossila bränslen, minska växthusgaser och på så sätt begränsa temperaturökningen”, fortsatten han, enligt CNBC.

Varnar för att tillsätta aerosoler i atmosfären

Forskare varnar för att ansträngningar att artificiellt kyla ned jorden genom att injicera aerosoler i den övre atmosfären för att reflektera solljus kan tunna ut ozonlagret och menar att ytterligare forskning behövs.

ANNONS
ANNONS

Forskare vid Meteorologiska världsorganisationen, FN:s miljöprogram, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Aeronautics and Space Administration och Europeiska kommissionen har bidragit till bedömningen.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Ozonhålet minskar fortsatt trots nya svängningar [Dagens PS]