På grund av den rådande bristen på lokförare tvingas Green Cargo ställa in många tåg och bolagets kunder känner oro.

ANNONS

Den första neddragningen i tågtrafiken gjordes av Green Cargo i november och sedan Trafikverket införde sitt nya tågplaneringssystem i december har ytterligare neddragningar gjorts. Sammantaget ställs nu 98 tåg in varje vecka, det rapporterar sajten Järnvägar.

Var tvungna att göra neddragningar

Richard Kirchner, marknadsdirektör på Green Cargo säger att det är beklagligt att de inte längre kan betjäna sina kunder på samma sätt som tidigare.

Han tillägger att de är medvetna om att de riskerar att tappa volymer när störningsriskerna ökar och tågtransporterna tar längre tid, men säger att de var tvungna.

”Vi har inte personal så det räcker för att köra alla tåg vi vill köra samtidigt som den manuella hanteringen av körplaner har blivit oerhört mycket mer omfattande sedan Trafikverket införde planeringssystemet MPK”, säger han till Järnvägar.

En del kunder väljer lastbil

Richard Kirchner säger dock att Green Cargo har kunnat höja kvaliteten på sina transporter och faktiskt kör mer gods nu än för ett år sedan.

Han berättar att en del kunder nu, när tågen går mer sällan, har börjat köra vissa godsvolymer på lastbil och att det finns oro bland Green Cargos kunder.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Godstransporter via järnväg ökar kraftigt [Dagens PS]