Nu undersöks hur transportsystemet för hållbara leveranser till bostäder och olika verksamheter ser ut i framtidens stadsmiljöer.

ANNONS

Under framväxandet av två nya stadsdelar i Västerås och Umeå undersöks nu hur transportsystemet för hållbara leveranser ser ut i framtidens stadsmiljöer. Forskningsinstitutet Rise driver tillsammans med kommunerna en förstudie som handlar om att skapa en stadsmiljö utan lastbilar och buller samtidigs som behovet av leveranser och sophantering tillgodoses.

Transporter är nödvändiga för att tillgodose både invånarnas behov och företagens verksamheter i en stad, men de tar plats i gaturummet, påverkar trafiksäkerheten, orsakar buller och ökar utsläppen.

Alla typer av gods omfattas

Studien drivs av Rise med finansiering av Vinnova. Projektet omfattar alla typer av gods, det kan vara, avfall, dagligvaror, färdiglagad mat, material till och från verksamheter, returer, post och paket.

”Genom kartläggning av vad som styr utformningen och skapar förutsättningar för hållbara leveranser i nya områden samt ”state of the art” avseende näringslivets transporter är vår förhoppning att denna studie kommer att bidra till ökad kunskap och hjälp till metodstöd för framtidssäkring av leveranser i tidig planering”, säger Sara Ranäng på Rise i ett pressmeddelande.

Kan förverkliga nya leveranser

Västerås och Umeå kommun är deltagande parter i studien och i Västerås planeras den helt nya stadsdelen Mälarporten.

”Vi har möjlighet att göra verklighet av nya lösningar eftersom vi utvecklar en helt ny stadsdel”, säger Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare för projekt Mälarporten, i pressmeddelandet.

Nya lösningar kan exempelvis vara leveranser med innovativa transporttyper som drönare, robotar eller ellastcyklar, eller leveranser som sker till olika leveransboxar. Det kan också handla om att utforma staden så att fossilfria och energieffektiva leveranser möjliggörs på tider när få oskyddade trafikanter rör sig i området.

ANNONS
ANNONS

Även godstransporter måste beaktas

I Umeå är målsättningen att den nya stadsdelen Tomtebo strand ska bli en hållbar stadsdel som kan bli en förebild internationellt, det ska bli enkelt att leva hållbart i stadsdelen och gatuutrymmet planeras för att premiera gång- cykel- och kollektivtrafik.

”Det är väldigt viktigt att vi också beaktar godstransporterna och deras klimatpåverkan och roll i stadsrummet. Vi behöver tänka hela kedjan, både intransporter av varor men också minimering av avfall och uttransporter. Systemtänk och nytänk blir centralt för att lyckas med detta, säger Anna Gemzell, utvecklingsstrateg på Umeå kommun i pressmeddelandet.

Läs mer: Hållbar logistik med gemensam delad data [Dagens PS]