Dagens PS

Hållbar logistik med gemensam och delad data

Nu finns ett nytt nationellt logistikdatalabb som kan gynna utvecklingen av ett framtida hållbart transportsystem. (Foto: Closer)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 23 nov. 2021Publicerad: 19 okt. 2021

Ett nytt nationellt logistikdatalabb ska underlätta samarbeten kring användning och delning av gemensam data och därmed gynna utvecklingen av ett hållbart transportsystem.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Ett logistikdatalabb har bildats av 29 aktörer från universitet, städer, regioner och näringsliv. Projektet drivs av Closer och är finansierat av Vinnova. Datalabbet är en öppen arena där flera olika delar av logistikbranschen kan mötas och samarbeta för att förenkla delning och användande data.

Transport- och logistiksystemet möter många utmaningar och kraven på minskade utsläpp och hållbarhet ökar, samtidigt växer storstäderna och handeln genomgår förändringar med nya krav på snabba och flexibla leveranser.

Delad data ger möjligheter

Många utmaningar är kopplade till de lösningar som digitalisering och data möjliggör och delad data ger gemensamma möjligheter att uppnå klimatmålen. Logistikdatalabbet är en neutral arena för utforskning av datadriven innovation inom transport- och logistiksektorn för att tillvarata de möjligheter som digitalisering och tillgängliggörande av data ger.

En av de första uppgifterna som Logistiklabbet tar sig an är att vidareutveckla ett initiativ som Helsingborgs stad redan har påbörjat. Målet är att, genom samlastning, effektivisera transporter till kommunala enheter. Det minskar även antalet lastbilar på skolgårdar och andra platser som är trafikkänsliga.

Helsingborgs stad ser en möjlighet att skapa databaserade insikter som stöttar hållbara transport- och inköpsbeslut genom delad data mellan privata och publika organisationer.

Välkomna att ansluta sig

“Vi är glada över att vara del av Logistikdatalabbet. Att digitalisera och tillgängliggöra data är viktigt för att ta smartare beslut som gynnar våra invånare, näringslivet och framförallt klimatet. Det handlar om att skapa förutsättningar för nya tjänster och affärsmodeller. Vi går in med ett use case där vi, tillsammans med tio av stadens leverantörer, undersöker möjligheterna att dela och synliggöra leveransdata. Vi tror att Logistikdatalabbet har rätt kompetens och rätt inställning för att hjälpa oss med våra utmaningar och ser också detta som en chans att dela med oss av det vi lär oss till andra kommuner”, säger Linda Bermin, Helsingborgs stad i ett pressmeddelande.

ANNONS

Organisationer som är intresserade av att ta del av datalabbets arbete och resultat är välkomna att ansluta sig till projektet.

Läs mer: Svenska lager drar utländska investerare

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS