Flera tunga forskare inom medicin vill se att möjligheterna till digital vård tas tillvara på bästa möjliga sätt. De ser flera möjligheter att göra detta redan nu under coronakrisen.

ANNONS

Det är i en debattartikel i Dagens Medicin som flera forskare uppmanar till en reform. Bakom artikeln står forskare inom bland annat forskare inom folkhälsovetenskap och socialmedicin.

Forskarna menar att det behövs fler åtgärder för att utnyttja potentialen i digital vård när coronaviruset härjar i Sverige. De åtaganden som redan tagits med att öppna upp fler möjligheter till digital vård måste fortsätta, för att undvika smittorisker.

Författarna skriver att man vill ta en titt på vilka ”möjligheter som finns att på relativt kort tid skala upp det befintliga utbudet av digital vård där det kan anses lämpligt och förenligt med god evidens”.

Vidare skriver man att ”som en fortsättning av detta uppdrag bör Socialstyrelsen få ett nationellt uppdrag att beställa och ersätta vårdgivare av digital vård inom terapiområden där det kan anses säkert och förenligt med god evidens”.

ANNONS
ANNONS

”En nationell samordning kan bidra till att resurser används effektivt både avseende olika personalgruppers insatser och för att balansera behoven av digital respektive fysisk vård”.