Både PE:s ebita-resultat och ebita-marginal förbättrades under det första kvartalet 2022, men nettoomsättningen sjönk.

ANNONS

Första kvartalet 2022 förbättrade PE sitt ebita-resultat till 20,0 miljoner kronor, från 18,2 miljoner, vilket motsvarar en ebita-marginal på 8 procent, mot tidigare 6,5 procent, det framgår av ett pressmeddelande.

Förbättringen i ebita-resultat och ebita-marginal drivs av bolagets fokus på byggnader som medfört ökad debiteringsgrad, lägre kostnader och effektivare organisation.

Ökat kvartalsresultat

Kvartalets resultat uppgick till 12 miljoner kronor, en ökning jämfört med 9,3 miljoner första kvartalet 2021. Resultatet per aktie ökade med 30 procent, till 0,49 kronor, från 0,38 kronor.

Nettoomsättningen sjönk till 250 miljoner kronor, mot tidigare 282 miljoner kronor, vilket enligt PE är en effekt av bolagets nya strategiska inriktning där verksamheter har avvecklats.

Kommentar från vd

”Under det första kvartalet 2022 förbättrar vi vår marginal och omsättningen i vår löpande kärnverksamhet är i linje med föregående år. Det arbete vi gjort för att fokusera verksamheten på byggnader ger resultat och vi är stolta över hur långt vi kommit”, säger PE:s vd och koncernchef Helena Hed i kvartalsrapporten.

”Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 250 (282,0) miljoner kronor. Minskningen uppgår till 11 procent och är en följd av avyttring av verksamheten inom järnväg och avveckling inom industri samt färre medarbetare jämfört med samma period föregående år. Den justerade organiska tillväxten mellan åren är en minskning med 5 procent men när vi även väger in en högre sjukfrånvaro till följd av Covid-19 ser vi under perioden att vår kärnverksamhet levererar en omsättning i linje med föregående år”, fortsätter hon i rapporten.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: PE får nytt uppdrag i Årstaberg [Dagens PS]