Det byggs för få villor i Sverige, i två av tre storstadslän råder det underskott i produktionen och i det tredje går trenden snabbt mot underskott.

ANNONS

SBAB Booli Housing Market Index, HMI, är ett bostadsmarknadsindex som visar hur efterfrågan på nyproducerade bostäder förhåller sig till utbudet. Indexet publiceras kvartalsvis och det senaste visar att det i genomsnitt råder balans för alla boendeformer i Sverige som helhet och att prioriteringsordningen för byggandet i hela Sverige framöver bör vara småhus, bostadsrätter och hyresrätter.

Men indexet visar också att det i flertalet regioner, städer och kommuner finns många obalanser i byggandet. HMI för årets andra kvartal visar att det i ett antal områden finns stora överskott på nya bostadsrätter och att flera områden har kraftiga underskott på villor.

Ordentliga analyser behövs

”I flera kommuner i Sverige har vi under de senaste åren haft stora överskott av nya bostadsrätter. Det finns flera troliga förklaringar till detta. Bostadsproducenterna har inte gjort ordentliga analyser av det totala behovet för området utan i stället byggt ”more of the same”. Kommunerna har velat maximera markintäkterna och inte brytt sig om vad preferensstudier visar om hur folk föredrar att bo. Den fallande produktionen sedan toppåret 2017 har på senare tid bidragit till mindre överskottsproblem i områdena med störst överskott. I två av tre storstadslän, Stockholm och Skåne, råder samtidigt stora underskott på villor och trenden går snabbt mot underskott även i Västra Götaland”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB i ett pressmeddelande.

Fundera på prioriteringsordningen

Robert Boije menar att det nu är hög tid för både kommunernas bostadsplanerare och bostadsproducenterna att börja fundera på prioriteringsordningen i bostadsbyggandet och att den markanta minskningen av andelen villor i nyproduktionen av bostäder från 40 till 20 procent de senaste tio åren helt klart har lett fram till dagens underskottsproblematik. Enligt honom går detta också helt emot vad preferensstudier visar om hur folk vill bo.

”Sett till vad vårt index visar, som inte bara väger in hur folk vill bo utan också köpkraften, borde prioriteringsordningen i bostadsbyggandet för Sverige som helhet nu vara småhus, bostadsrätter och hyresrätter”, säger Robert Boije i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Navet Analytics: Starkt utfall i husbyggandet [Dagens PS]