För att snabbare slippa vara beroende av fossil energi från Ryssland utarbetar EU-kommissionen en strategi som ska mer än fördubbla den takt solpaneler installeras.

ANNONS

Enligt EU-kommissionens utkast till sin solenergistrategi som Bloomberg har sett vill EU:s verkställande organ installera mer än 300 gigawatt med solceller till 2025, vilket är dubbelt så mycket som 2020, till 2030 vill kommissionen installera mer än 500 gigawatt.

Utkastet till solenergistrategin kan fortfarande komma att ändras innan det är klart.

Planen ska publiceras tillsammans med ny lagstiftning för att påskynda tillstånd då den innebär en snabb och väldigt stor utbyggnad av solpaneler på hustak. Byggnader med högst energiförbrukning ska komma först.

Kriget förvärrar energikrisen

Energikrisen har förvärrats av kriget i Ukraina och gjort att energipriserna skjutit i höjden. EU:s plan för att i år minska importen av rysk gas med nästan två tredjedelar ska lanseras nästa vecka. I planen, vars bredare mål är att nå klimatneutralitet till mitten av 2000-talet, kommer uppskalning av förnybar energi vara väldigt viktig.

Planen ska antas den 18 maj och den kommer även innehålla en färdplan för biometan, liksom en plan för att öka produktionen och importen av väte samt en plan för EU:s externa energiengagemang.

Obligatoriskt installera solpaneler

EU vill till slutet av året vidta åtgärder för att säkerställa att tillstånd för solpaneler kan ges på mindre än tre månader, samtidigt vill man se till att det blir obligatoriskt att installera solpaneler på alla nya byggnader och på byggnader som renoveras. Kommissionen uppskattar att det skulle ge ytterligare 17 terawattimmar el det första året efter genomförandet.

Till år 2025 skulle det ge 42 terawattimmar, vilket är över en tredjedel mer än vad som förra året förutsågs i EU:s klimatlagstiftning. Enligt utkastet till solenergistrategi bör EU-länderna utse områden för projekt för förnybar energi så att tillståndsprocessen kan påskyndas.

ANNONS
ANNONS

EU-kommissionen ska även utarbeta en vägledning för att främja innovativa former av solenergi, som exempelvis flytande solceller för havet och stora sjöar, det skriver Bloomberg.

Intresserad av hållbarhet och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: 500 företagsledare i brev till EU-kommissionen [Dagens PS]