500 företagsledare uppmanar EU-kommissionen att ta med bioenergi när EU ska göra sig oberoende av fossila bränslen från Ryssland.

ANNONS

Rysslands krig mot Ukraina har visat på brister i EU:s energipolitik och på det stora beroendet av fossila bränslen som till stor del importeras från Ryssland.

Nu riktar 500 företagsledare från 26 länder, i ett brev, en uppmaning till EU-kommissionen att låta bioenergi spela en central roll när nya strategier som ska göra EU oberoende av rysk gas, olja och kol utformas.

Bidra med teknik och förnybara bränslen

Brevet är ställt till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, till vice ordföranden Frans Timmermans, som är huvudansvarig för den samlade klimatpolitiken, till energikommissionären Kadri Simson och till kommissionären för den inre marknaden, Thierry Breton.

De 500 företagsledarna menar att biobranschen i Europa kan bidra med teknik och förnybara bränslen som kan hjälpa till att minska beroendet av Rysslands fossila bränslen.

Nämnde inte bioenergilösningar

Svenska Bioenergiföreningen, Svebio är en branschorganisation som verkar för ökad användning av bioenergi och har varit med och tagit fram brevet till EU-kommissionen, Sverige är det land där flest företag har undertecknat brevet, hela 100 stycken.

”I EU-kommissionens tidigare initiativ, REPowerEU, omnämndes inte bioenergilösningar, förutom biogas, och inte heller energi från avfall eller fjärrvärme. EU-kommissionen förväntas inom kort komma med nya förslag och då måste bioenergin vara en central del”, säger Svebios vd Gustav Melin, i ett pressmeddelande.

Kanersätta fossila bränslen

Enligt de 500 företagsledarna som undertecknat brevet kan bioenergi ersätta fossila bränslen i alla samhälssektorer, uppvärmning, elproduktion, industri, transporter och i areella näringar, dessutom är den bioenergi som används i EU till 95 procent producerad i EU.

ANNONS
ANNONS

Europa är ledande inom bioenergiteknik och bervskrivarna menar att bioenergilösningar kan genomföras snabbt och till låga kostnader.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Svensk diesel dyrast i världen – biobränsle boven [Dagens PS]