I år fick Trafikverkets alla fem projekt som ansökt om EU-bidrag positivt besked, sammanlagt får projekten cirka 240 miljoner kronor i medfinansiering.

ANNONS

Det blev full pott för Trafikverkets CEF-ansökningar i år, alla fem trafikverksprojekt som sökt EU-bidrag fick ja. Järnvägsprojektet genom Bergslagen får mest pengar. 8 964 000 euro i medfinansiering, där ska Trafikverket bland annat göra en detaljprojektering och tekniska beskrivningar för broar samt järnvägstekniska arbeten inför bygget av dubbelspår mellan Hallsberg och Stenkumla.

Järnvägsprojektet Norrbottniabanan-delen Ytterbyn–Bureå får medfinansiering på 7 457 500 euro och Järnvägsprojektet Sundsvall–Dingersjö får medfinansiering på 2 377 000 euro, det är en del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.

Två farleds- och hamnprojekt 

Farleds- och hamnprojektet Skandiaportalen–Göteborg får medfinansiering på 2 693 013 euro. För den ansökan är Göteborgs Hamn AB huvudansvarig och Trafikverket står med på en liten del av ansökan.

Farleds- och hamnprojektet Malmporten–Luleå får medfinansiering på 2 480 000 euro. För den ansökan är Luleå Hamn  AB huvudansvarig och Trafikverket står med på en liten del av ansökan.

Regeringen beslutar om CEF-medlen

Det är regeringen som beslutar om vilka projekt som ska få CEF-medel och enbart projekt som finns med i Nationell plan för transportinfrastrukturen och är fullt finansierade kan ansöka om att få medfinansiering från EU-fonden CEF.

ANNONS
ANNONS

”Det är jätteroligt att alla Trafikverksprojekt som ansökt om medfinansiering fått sina ansökningar beviljade. Utlysningen omfattade endast studier som bidrar till att slutföra projekten på stomnätskorridorerna och på de övriga delar av stomnätet, säger Anneli Malmberg, Nationell koordinator för CEF på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Riksrevisionen sågar Trafikverket – dyra infrastrukturprojekt [Dagens PS]