Branschorganisationen Innovationsföretagen ger sin syn på ett regeringsförslag om minskade byggregler. Organisationens näringspolitiska chef skriver att de över 400 föreskrifter som reglerar bygge bör reduceras och att nya regler ska vara framtidsinriktade. 

ANNONS

Organisationen ger sitt svar i ett pressmeddelande.

Dagens byggregler är otydliga, krångliga och ineffektiva. De cementerar snarare gamla arbetssätt och strukturer än uppmuntrar nya lösningar. Det nya regelverket måste vara med sin tid, blicka framåt, stödja föränderlighet, utveckling och innovation.

”Det är hög tid att fokus riktas mot den här typen av övergripande frågor. Modernare byggregler med tydliga funktionskrav tvingar oss att lyfta blicken, se helheten och skapa livsmiljöer som bättre passar dagens och framförallt morgondagens krav och levnadssätt”, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Innovationsföretagen.

Förslagen som presenteras i utredningen är bra i många delar och ett steg i rätt riktning. Innovationsföretagen bejakar betänkandet men i flera delar krävs fortsatt utredning, framförallt kring hur en modern kvalitetssäkringsprocess ska se ut.

Det finns även andra utmaningar med förändringsarbetet, såväl kulturella som strukturella. Exempelvis hur vi i sektorn traditionellt är vana att arbeta och förändringar i olika aktörers roller och ansvar. Dessutom kommer det krävas kraftfulla satsningar på utbildning, kompetensutveckling och digitalisering.

ANNONS
ANNONS

”Innovationsföretagens medlemsföretag har mycket kunskap och kompetens att bidra med. Vi deltar mycket gärna i det fortsatta arbetet med att utveckla ett modernt, holistiskt och framåtblickande regelverk”, säger Magnus Höij, förbundsdirektör på Innovationsföretagen.

Innovationsföretagens ställningstagande i urval:

  • Föreskrifterna ska även fortsatt formuleras som funktionskrav
  • Dagens 432 föreskrifter måste reduceras rejält
  • Allmänna råd bör tas bort helt
  • Hänvisningar till standarder bör tas bort
  • Förslaget om en Byggkravsnämnd behöver utredas vidare
  • Rollerna certifierad sakkunnig och kontrollansvarig behöver utredas vidare