Danska energibolaget vill bygga havsbaserade vindkraftsparker i Sverige för tiotals miljarder kronor. Först krävs dock reformer som tar bort hindren på vägen.

ANNONS

Den danska börsjätten Ørsted, som har ett börsvärde på omkring 500 miljarder kronor, vill växa ytterligare inom havsbaserad vindkraft genom att göra rekordinvesteringar på havsbaserad vindkraft  i Sverige.

Det är del i Sveriges gröna omställning.

”Bakgrunden är bland annat den svenska energiöverenskommelsen 2016 där en rad partier enades om att Sverige 2040 ska ha 100 procent förnybar el. Därutöver står Sverige inför en massiv elektrifiering av både industrin och transportsektorn vilket enligt bland andra energiminister Anders Ygeman kräver planering för minst en fördubbling av elanvändningen”, säger Peter Obling, Europachef för affärsutveckling inom havsbaserad vindkraft på Ørsted, till Di.

Två projekt

Konkret handlar det om två olika projekt – utanför Skånes sydkust och söder om Gotland – som är värda tiotals miljarder kronor.

Än så länge är inga beslut fattade ”men de har bägge möjligheten att ge ett stort bidrag till den svenska elförsörjningen”, säger Peter Obling.

Skånes vindkraftverk skulle få en kapacitet på 1 500 megawatt och leverera 6–7 terawattimmar el per år, vilket ”motsvarar hälften av Skånes elförbrukning i dag”.

Det skulle även lösa elproblemen som finns i södra Sverige – ”genom att avlasta de flaskhalsar som idag finns i det svenska stamnätet” menar Peter Obling.

Övertyga politikerna

Tidsplanen för vindkraftparkerna är runt 2029-2030 men då måste först de svenska politikerna övertygas. Fortfarande har förslaget om minskade anslutningskostnader för havsbaserad vindkraft som regeringen lade fram tidigare i år inte lett till något konkret.

”Sverige har inget stöd för havsbaserad vindkraft, saknar politiska målsättningar och lagstiftning som är anpassad för havsbaserad vindkraft.”

ANNONS
ANNONS

Peter Obling vill se krafttag från politiskt håll för att miljardsatsningarna ska ta fart.

”Det kommer därför att krävas ökad tydlighet kring bland annat tillståndsprocesserna, tidsplanering och tilldelning.”

Läs mer: Tillståndsfrågorna hotar Sveriges klimatmål