De svenska byggkostnaderna har i maj minskat med 2,4 procent under det senaste året.  Årstakten för grupperna som utgör entreprenörernas kostnader föll med 2,8 procent i maj, vilket påverkade faktorprisindex nedåt med 2,3 procentenheter.

ANNONS

Byggherrekostnaderna sjönk med 0,4 procent på årsbasis.

Entrepenörernas kostnader och byggherrekostnaderna har båda i hög grad påverkats av att arbetsgivaravgiften har reducerats tillfälligt, sammantaget utgör lönekostnader cirka 40 procent av de totala faktorpriserna, skriver SCB i ett pressmeddelande.

Entreprenörernas lönekostnader och kostnader inom gruppen transporter, drivmedel och elkraft i faktorprisindex sjönk med 8,5 respektive 6,6 procent. Även entreprenörernas övriga omkostnader minskade med 3,1 procent.

Nedgången bland entreprenörernas kostnader motverkades delvis av högre kostnader för byggmaterial och maskiner som ökade med 1,2 respektive 0,5 procent mellan maj 2019 och maj 2020. De största ökningarna i byggmaterialgruppen var vitvaror och elmaterial, som steg med 5,3 respektive 5,2 procent. Kostnaderna inom övriga byggmaterialgrupper ökade också, förutom kostnaderna för trävaror, snickerier, övrigt byggmaterial och armeringsstål som sjönk, skriver SCB.

ANNONS
ANNONS

Även i april sjönk byggkostnaderna.