Dagens PS

Bristande kommunikation ger säkerhetsrisker i byggbranschen

Bristande kommunikation skapar stora säkerhetsrisker i bygg- och anläggningsbranschen, det visar en ny undersöknin
Bristande kommunikation skapar stora säkerhetsrisker i bygg- och anläggningsbranschen, det visar en ny undersökning. (Foto: Brilliant Future)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 07 juni 2022Publicerad: 07 juni 2022

Bygg- och anläggningsbranschens medarbetare upplever stora säkerhetsbrister i sitt dagliga arbete, det visar en ny studie.

ANNONS
ANNONS

En ny studie från Brilliant Future visar att medarbetare i bygg- och anläggningsbranschen upplever stora säkerhetsbrister i det dagliga arbetet. Undersökningen baseras på data från mer än 20 000 svar från olika medarbetarundersökningar.

Undersökningen visar också vad som ligger bakom allvarliga säkerhetsrisker inom bygg- och anläggningsbranschen. En analys av svaren från medarbetarundersökningarna visar att det som tydligt hänger ihop med det upplevda säkerhetsklimatet är intern kommunikationen och huruvida medarbetare är involverade i de beslut som rör deras arbete.

Insikter att ta på allvar

“Det här är viktiga insikter som branschens ledare måste ta på största allvar. Med hjälp av tydliga instruktioner och genom att prata om möjliga risker i arbetet kan säkerhetsklimatet förbättras för medarbetarna inom bygg- och anläggning. Bristen på kommunikation leder inte bara till allvarliga säkerhetsrisker, det hänger även ihop med andra stora utmaningar som branschen tampas med, till exempel machokultur och jämställdhet, säger Sofie Johansson, affärsutvecklingsansvarig för medarbetarupplevelsen på Brilliant Future, i ett pressmeddelande.

Jämfört med chefer i andra branscher är chefer inom bygg- och anläggning sämst på att informera medarbetare. Inom bygg- och anläggningsbranschen upplever 70 procent av medarbetarna att de inte får tillräckligt med information från sin chef.

Hälften av medarbetarna i branschen upplever också att de inte får regelbunden feedback från sin chef.

Kan sänka lönsamheten

“Det här är även en affärskritisk utmaning för branschen. Förmågan att ge bra feedback och förmedla tydliga förväntningar är två ledaregenskaper som har ett direkt samband med företagets resultat. Att nå ut med information till medarbetarna är en viktig nyckel för att skapa tydlighet kring arbetsuppgifter och förståelse för hur de påverkar organisationens övergripande mål”, säger Sofie Johansson i pressmeddelandet.

Hon tillägger att Brilliant Futures undersökningar visar att chefer med undermåliga ledaregenskaper kan sänka lönsamheten till bottennivåer.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: 

ANNONS
ANNONS
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS