Specialfastigheter uppvisar bättre resultat, antalet projekt i produktion fortsätter öka, men sanktioner på grund av kriget i Ukraina ger brist på visst material.

ANNONS

De sanktioner som riktas mot Ryssland på grund av kriget i Ukraina gör att det har blivit brist på vissa varor och visst material, något som ger högre priser. Då många hyresavtal baseras på produktionskostnaden är det svårt att förutspå hur byggprojekt kommer påverkas, det framgår av ett pressmeddelande.

Specialfastigheter uppvisar ett bättre resultat, men varnar för att kriget i Ukraina skapar osäkerhet kring materialleveranser som kan ge extrema prisökningar. I sin delårsrapport skriver Specialfastigheter att de arbetar intensivt med omdisponeringar och med att finna alternativa leveranskedjor.

”Vi lever just nu i en instabil värld där vi, liksom många andra, stöter på stora utmaningar. Samtidigt har vi en mycket stabil verksamhet i grunden och det ger oss goda förutsättningar att hantera det osäkra läget, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg i pressmeddelandet.

Fortsatt akut platsbrist

Kriminalvårdens platsbrist fortsätter att vara akut och Specialfastigheter fokuserar därför på att utlovade inflyttningstider ska säkerställas. Arbetet med tillfälliga byggnader pågår parallellt med planer på att uppföra permanenta anstaltsbyggnader. Specialfastigheter har flera planerade projekt för Statens institutionsstyrelses räkning.

Redan innan krigsutbrottet i Ukraina var finansmarknaden något mer osäker på grund av stigande inflation och åtstramningar på penningmarknaden, Specialfastigheter har under kvartalet hållit uppe sin likviditet genom emittering av obligationer.

Första kvartalet 2022

Specialfastigheters delårsrapport visar att hyresintäkterna ökade marginellt, från 591 miljoner kronor till 594 miljoner kronor. Förvaltningsresultatet minskade till 348, från 375 miljoner. Värderingsförändringarna på fastigheterna uppgick till 57 miljoner kronor och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 53 miljoner kronor.

Resultat efter skatt för det första kvartalet 2022 blev 363 miljoner kronor och marknadsvärdet på fastigheter ökade till 34 457 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Skanska bygger ut fängelser med baracker [Dagens PS]