Vätgas ses ofta som en viktig del i den gröna omställningen. Det handlar både om energilagring och om produktion av vätgas för användning i industriella processer.

ANNONS

Nästan all vätgas produceras av fossil gas, vilket ger stora koldioxidutsläpp. Därför har det föreslagits att vätgas ska produceras genom elektrolys, det skriver forskarna Jan Blomgren, Magnus Henrekson och Christian Sandström i Kvartal.

Kräver väldigt mycket el

Att producera vätgas med elektrolys, det vill säga att använda el för att dela upp vatten i vätgas och syrgas, kräver stora mängder el.

För att producera den vätgas som i dag används i Europa med elektrolys skulle cirka 440 Terawattimmar el behövas, det är mer än tre gånger Sveriges nuvarande konsumtion av el.

För att producera fossilfritt stål enligt de planer som presenterats i Sverige behövs cirka 80 terawattimmar el för produktionen av den vätgas som skulle behövas.

Om den elen skulle produceras med kärnkraft skulle antagligen åtta reaktorer, till en kostnad av ungefär 480 miljarder kronor, behövas till den planerade produktionen.

Vindkraft ger varierad tillgång på el

Kostnaden för att bygga elektrolysanläggningar behöver också tas med i kalkylen, och om elen inte kan produceras med kärnkraft behöver den produceras med vindkraft.

Vindkraft ger högre kostnader för elproduktionen och mer varierad eltillgång, vilket gör att större kapacitet för vätgasproduktion och ökad kapacitet för lagring behövs.

Endast 35 procents effekt vid energilagring

Det diskuteras även att använda vätgas för energilagring, effektiviteten i den processen är cirka 35 procent, dessutom kräver vätgas stora lagringsvolymer.

ANNONS
ANNONS

Tekniken för att omvandla el till vätgas är under utveckling och vi vet inte om den fungerar i stor skala, dessutom är det svårt att lagra vätgas, det skriver forskarna i Kvartal.

Intresserad av ekonomi, samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: BP storsatsar på vätgas vid omställning [Dagens PS]