Teknikkonsultbolaget Afry redovisar ett rörelseresultat på 331 miljoner kronor i andra kvartalet, att jämföra med 392 samma period förra året. Även omsättningen minskar och hamnar på 4.808 miljoner kronor. ”Det har varit ett utmanande kvartal på många sätt och jag är stolt över hur snabbt vi har lyckats att ställa om”, säger vd Jonas Gustavsson. 

ANNONS

Afry (Åf Pöyry) redovisar på tisdagsmorgonen kvartalsrapporten för Q2 2020.

– Nettoomsättningen uppgick till 4 808 MSEK (5 393)
– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till
383 MSEK (481)
– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster
var 8,0 procent (8,9)
– EBITA uppgick till 360 MSEK (405)
– EBITA-marginalen var 7,5 procent (7,5)
– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 331 MSEK (392)
– Resultat per aktie före utspädning: 1,88 SEK (2,59)

I en kommentar säger vd Jonas Gustavsson bland annat att covid-19-viruset har satt sin prägel på kvartalet och att företaget tagit ”omfattande åtgärder” för att mildra effekterna av viruset.

”Under kvartalet har cirka 1 900 medarbetare omfattats av olika permitteringslösningar”, säger han bland annat.

”Vår finansiella ställning är god med ett starkt kassaflöde underkvartalet. Detta säkerställer att bolaget är väl positionerat i framtiden samt att vi har operationell och finansiell styrka när marknadsläget stabiliseras”, säger han vidare.

ANNONS
ANNONS

”Det har varit ett utmanande kvartal på många sätt och jag är stolt över hur snabbt vi har lyckats att ställa om. Trots lägre omsättning i kvartalet kan vi tack vare omfattande åtgärder redovisa ett stabilt resultat och starkt kassaflöde”, fortsätter han.