RAIRE Invest, med investeringsplattformen Raise Reach, har stormat fram i marknaden för alternativa investeringar. Rörelsen i sin nuvarande form har bara funnits sedan ett år tillbaka då grundarna tillsammans med huvudägare bestämde sig för att förändra och framför allt förbättra hur en investeringsplattform skall fungera. Och sedan dess har det gått fort.

I oktober 2017 förvärvades konkurrenten Trader Invest Europe – en mediabyrå inom branschen med anrika webbpublikationen Aktiebladet.se samt ett nätverk med utvecklingspotential. I maj 2018 slutfördes en fulltecknad nyemission, en så kallad pre-IPO. Syftet med nyemissionen och ägarspridningen var att förbereda bolaget för en marknadsnotering under senhösten i år. Planen är att nu fortsätta utvecklingsarbetet och förberedelser för marknadsnotering, samtidigt som bolaget genererar stadigt ökande intäkter.

Förändring av marknaden

Det problem som identifierades i branschen var i många avseenden IT-relaterade. Nuvarande vd Mattias Ahlbergs gedigna erfarenhet inom corporate finance och investor relations kombinerat med medgrundaren Andreas Sjöstedts spetskompetens inom strategisk IT-utveckling blev en perfekt match och förändringen kunde börja. Att bygga ett systemstöd för digital teckning av aktier var det första som gjordes.

”Vi tog egentligen allt som var bra från de befintliga systemen och behöll detta samtidigt som vi förbättrade det som inte fungerade så bra”, säger Andreas Sjöstedt.

Han fortsätter:

”Det som var krångligast var att hålla sig inom ramarna för alla regelverk som finns i branschen men där fanns hela tiden Mattias som rutinerat styrde utvecklingen i rätt riktning.”

Ett investerarnätverk för alternativa investeringar

Alternativa investeringar är alla typer av investeringar som man normalt inte kan göra den traditionella vägen genom banken eller värdepappersinstituten. Det här är inget nytt i sig. Men den stora skillnaden är att det – i den digitaliserade värld vi nu befinner oss i  – blivit mer tillgängligt. Något som tidigare var förbehållit riskkapitalister och bankerna.

Crowdfunding och crowdlending är exempel på alternativa investeringar där Raise Reach är verksamma.

”Raise Reach är en medlemssajt, en anslagstavla där medlemmarna får erbjudanden om investeringstillfällen som de inte får utanför nätverket, det är min fulla övertygelse att gräsrotsfinansiering eller crowd finance är här för att stanna!” säger Mattias.

ANNONS
ANNONS

Av regulatoriska skäl måste den som vill ta del av full information om varje projekt registrera sig som medlem, det är dock helt kostnadsfritt och tar ett par minuter att göra.

Bli medlem i Raise Reachs investerarnätverk konstnadsfritt – klicka här!

Justeringar efter efterfrågan

Raise Reach marknadsförde initialt bara nyemissioner på plattformen, i både onoterade och noterade bolag, men har sedan några veckor tillbaka även lanserat en ny del av plattformen. Det gäller investeringar i fastighetsprojekt mot fast ränta.

”Vi blev flitigt uppvaktade av både våra medlemmar och olika fastighetsbolag angående investeringar i fastighetsutveckling mot fast ränta. Det vore direkt dumt att inte tillgodose både kunder och medlemmar med det de efterfrågar så vi beslutade att utveckla plattformen med även den typen av investeringar. Just nu finns det tre stycken öppna fastighetsprojekt där medlemmar kan investera med 10-11 % årlig avkastning på investeringen, det första är på väg att fyllas medan de andra två är nyligen lanserade. Samtliga fastighetsprojekt lämnar säkerhet i form av pantbrev i fastigheten vilket skapar trygghet för investeraren”, säger Andreas Sjöstedt och fortsätter:

”Ytterligare ett segment inom alternativa investeringar planeras till hösten också det pådrivet av efterfrågan från marknaden.”

Växer så det knakar

”Alla delar av verksamheten ökar just nu och så även medlemsbasen som växer rejält. Antalet aktieägare ökade med 300 procent vid nyemissionen i maj och i april anställdes fyra nya säljare för försäljning av dels egna produkter som annonsering på Aktiebladet.se men också flera externa säljuppdrag för en tidigare kund.”

”Jag är inte speciellt orolig för växtvärk men det syns tydligt att det låga ränteläget kombinerat med storbankernas ovilja till företagslån driver både medlemmar och kunder mot alternativa investeringar och finansieringsmodeller. En annan fördel i sammanhanget är ju att antalet mellanhänder reduceras och att allt fler hellre gör affärer direkt med kunden och tar sina egna investeringsbeslut än att ha en mäklare som ska ha sin del av kakan emellan. Jag tycker det är en sund utveckling.” avslutar Mattias Ahlberg.


Detta är en sponsrad artikel i samarbete med RAIRE Invest.