Sveriges ledande bolag inom avancerade 3D-skrivare har tagit en strategisk order från den brittiska atomenergimyndigheten – United Kingdom Atomic Energy Authority, UKAEA. Freemelt har fått i uppdrag att utveckla metoder för tillverkning av helt avgörande 3D-printade detaljer i volfram för fusionskraftverk.

Nasdaq First North-listade Freemelt – ett högteknologiskt kommersiellt företag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för snabb tillväxt inom 3D-printing – är ett av få svenska företag som kan tillverka 3D-utskrivna delar i volfram.

Volfram avgörande

Volfram är en svårbearbetad och samtidigt avgörande metall för att tygla fusionskraften. Metallen är den enda som klarar av exponeringen av den höga värmen som ett fusionskraftverk producerar.

Intresset är stort globalt för att utveckla fusionskraften då den först och främst är en förnybar och därmed hållbar energikälla samt har potential att lösa stora delar av världens energibehov.

”Vi har under de senaste åren satsat proaktivt och investerat väldigt mycket tid och pengar på att utveckla materialprocesser för volfram till eMELT, vår kommande industriella 3D-skrivare. Investeringar som resulterar i engagemang från olika företag och organisationer med intresse för volframapplikationer”, säger Freemelts vd Daniel Gidlund och fortsätter:

”Volfram är svårt att tillverka med traditionella metoder och är därför dyrt att producera. Med hjälp av vår elektronstråleteknik och vår programvara, Pixelmelt, utvecklar vi metoder för att möjliggöra optimal produktdesign samt storskalig produktion. Vi ser fram emot att arbeta med UKAEA i deras försök att producera fusionsenergi för elnätet.”

Strategisk och betydande affär

Ordervärdet överstiger 1 miljon kronor och är en affär med stor strategisk betydelse för Freemelt. Ett flertal breda och gränsöverskridande samarbeten har initierats för att snabbt kunna lösa framtidens energiutveckling med hjälp av fusionskraft – något av en helig gral inom energiutvecklingen.

Exempel på det är UKAEA:s nystartade samarbeten med Tokamak Energy, CFS och General Fusion. Samtliga i syfte att utveckla ren kommersiell fusionskraft och samtidigt bekämpa klimatförändringar. UKAEA har ett antal testanläggningar i Storbritannien, inklusive Joint European Torus (JET), som är en av världens största experimentella fusionsanläggningar.

”Att arbeta med att ta fram detaljer i volfram för utvinning av fusionskraft kan bli en mycket stor affär för oss. Intresset växer globalt och vi tillhör de som ligger längst fram i världen”, säger Daniel Gidlund.

Framtidens energiförsörjning

Bolagets skyddade teknologi, som redan är installerat på stora företag och universitet, tar 3D-printingen till en ny nivå. (Foto: Freemelt)

Volfram har hög mekanisk hållfasthet, korrosionsbeständighet och en smältpunkt på 3 400 °C, vilket gör den lämplig för användning i industriella processer med extrema temperaturer, såsom fusionskraftverk.

Fusionsenergi har potential att utgöra en säker, koldioxidfri och hållbar del av världens framtida energiförsörjning. Brittiska UKAEA är världsledande inom forskning och utveckling inom fusionsenergi

”Utveckling av fusionsenergi är en av de största vetenskapliga och tekniska utmaningarna i vår tid”, säger doktor Miguel Zavala-Arredondo vid UKAEA.

Extrem process

I fusionskraftverk skapas energi på samma sätt som i solen genom att väteatomer slås samman och bildar helium. Denna reaktion sker vid temperaturer överstigande hundra miljoner grader. Strålningsvärmen från denna process är extrem och man vill därför använda de mest värmetåliga metallerna i kammarväggarna.

”Volfram är ett strategiskt material Freemelt satsar på. Där vi har gjort stora framsteg under de senaste åren som skapat intresse ifrån olika volfram-applikationer, däribland fusionskraft samt medicinteknisk utrustning. Freemelt kan här spela en nyckelroll då vi är världsledande, vilket både är inspirerande och har en mycket stor kommersiell potential för oss”, säger Daniel Gidlund.

Enorma satsningar på utveckling

En open source-lösning skapar förutsättning för en kraftig tillväxt som gör det möjligt för Freemelt att utveckla produkter till tillverkande marknader. (Foto: Freemelt)

Inom Europa görs fusionstester hos Max Planck Institute for Plasma Physics i Tyskland, som driver Wendelstein 7-X-reaktorn. Och ITER-projektet i Frankrike, som håller på att bygga en ny generation av fusionsreaktor.

I USA finns flera viktiga forskningsinstitutioner inom fusionskraft, inklusive Princeton Plasma Physics Laboratory och National Ignition Facility vid Lawrence Livermore National Laboratory. Även CFS, Commonwealth Fusion System, som tagit in 1,8 miljarder dollar för utveckling. Utöver det finns också privata företag som arbetar på fusionskraft, som General Fusion och Tri Alpha Energy.

Kort om bolaget:
Freemelt är ett högteknologiskt tillväxtföretag vars banbrytande lösning skapar nya förutsättningar för en snabb tillväxt inom 3D-printing, även kallat additiv tillverkning. Bolagets skyddade teknologi, som redan är installerat på stora företag och universitet, tar 3D-printingen till en ny nivå och ger nya förutsättningar att skriva ut produkter på ett kostnadseffektivt sätt och till en jämn och hög kvalité. Genom att vi valt en open source-lösning skapas förutsättning för en kraftig tillväxt som gör det möjligt för Freemelt att utveckla produkter till tillverkande marknader.

Handla hos Avanza

Handla hos Nordnet

Läs mer hos Freemelt

Viktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr på ohman.se/fondlista innan du köper andelar i en fond.

 

Läs mer: Nästa generations röntgen på väg in i miljardmarknad [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS