En fond som handplockar olika slags tillgångar från hela världen kan ge bred riskspridning för den som vill stå beredd inför ett par turbulenta börsår – utan att avgiften behöver dra iväg.

Nästan hälften av alla pengar som svenska investerare sköt in i fonder förra året gick till mixfonder, med olika profiler. Många av mixfonderna håller sig till svenska aktier och räntepapper. Men genom att vidga horisonten till fler länder och tillgångsslag kan de öppna möjligheter till bättre avkastning såväl som minskade risker.

Svenskarnas andra favorit

Så mycket som en fjärdedel av svenskarnas fondbesparingar ligger nu placerade i mixfonder, efter att de tagit marknadsandelar snabbt på senare år. Traditionella aktiefonder är den enda fondkategorin som är större.

Vid sidan av aktier, och räntepapper med olika löptider, kan portföljen hos en global mixfond kompletteras med exempelvis valutor och råvaror. Trots det utgörs den svenska marknaden till stor del av fonder som fokuserar helt på traditionella svenska aktier och räntor.

Fonden utklassar konkurrenter

Fondförvaltaren Aktie-Ansvar driver sedan 2013 den globala mixfonden Saxxum Aktiv, en fond som under 2018 har utklassat sina konkurrenter. Enligt Carl Bergenstråhle på Aktie-Ansvar startades den för att Sverige saknade en snabbfotad mixfond för global exponering – en fond som utnyttjade hela paletten av investeringsmöjligheter.

”En sådan möjlighet är att vi köper så kallade ETF:er, börshandlade fonder, och på så vis kan få en global aktie- och ränteexponering”, säger han.

Fem stjärnor och en av de billigaste

Nyligen fick Saxxum Aktiv toppbetyget fem stjärnor i Morningstars fondrankning baserat på tre års historik. Inslaget av ETF:er ger inte bara global exponering – de bidrar också till att hålla ner kostnaderna. På senare tid har svenska sparare blivit allt mer prismedvetna när det gäller fonders avgifter. Saxxum Aktiv har nyligen sänkt avgiften från 2 procent till 1,4 procent, och intar en position som en av Sveriges billigaste mixfonder över huvud taget.

”Det är alltid bra att ta diskussionen med sin rådgivare innan man gör en förändring. Men Saxxum Aktiv passar den sparare som inte vill försöka tajma marknaden själv. Vi gör jobbet och har stor andel aktier när börsen är relativt lågt värderad, men låg andel aktier när börsen står högt. På det viset kan man se Saxxum Aktiv som en bra basplatta i sin portfölj”, säger Carl Bergenstråhle.

ANNONS
ANNONS

Går bättre än världsindex

Sedan juli 2015 är Peder Du Rietz ansvarig förvaltare för Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv. Sedan han tog över, och fram till senaste årsskiftet, avkastade fonden cirka 10 procent. Trots sin lägre riskexponering, tack vare andelen räntepapper i portföljen, är det en avkastning som överstiger världsindex för aktiebörser under samma tid.

”Fonden har legat mer eller mindre defensivt positionerad sedan slutet av 2015. Anledningen har främst varit att värderingarna på risktillgångar har varit höga, samtidigt som risken för makroekonomiska chocker har varit högre än normalt”, säger Peder Du Rietz.

”Även inför 2019 ligger Saxxum defensivt positionerad, om än inte lika defensivt som under oktober och november i höstas. Många risktillgångar är fortfarande inte attraktiva ur ett längre perspektiv.”

Slå börsen – så gör du

Under 2018 steg Saxxum Aktiv 4 procent, samtidigt som den svenska börsen (OMXS30) och Dow Jones världsindex backade 11 respektive 12 procent. För dig som är intresserad av att hänga på den växande fondtrenden finns flera alternativ:

Är du kund på Avanza – klicka här

Är du kund på Nordnet – klicka här


Detta är en sponsrad artikel i samarbete med Aktieansvar.