Ett av de dolda problemen inom stora delar av världens tillverkning är förlusten av tryckluft i tillverkningssystem. Detta är ett problem man inte pratar om. Själva systemen är mycket omfattande och därför blir svårigheterna att hitta läckagen stora.

Och det har fram tills i dag inte funnits några riktigt bra lösningar. I stället har man ökat kapaciteten på kompressionslösningarna som producerar tryckluft, något som innebär stora onödiga kostnader jämfört med om läckagen tätats.

Patenterad lösning

Här har svenskbaserade Enersize tagit fram en patenterad lösning som man dessutom är ensam om. Genom bolagets lösning går det enkelt och mycket kostnadseffektivt att hitta läckagen som sedan kan tätas.

Ett betydande antal kunder använder i dag Enersize lösning för att hantera denna stora förlustkälla av energi.

Flera hundra miljarder

Användningen av tryckluft är utbredd världen över och motsvarar en samlad årlig energikostnad på flera hundra miljarder kronor enligt Enersize beräkningar.

Flera rapporter visar att så mycket som 50 procent av denna framställning går förlorad på grund av läckage och ineffektiv användning.

Samtidigt finns i dag ett stort intresse för energibesparing, vilket också ökar i takt med att man ser mer direkta konsekvenser av den klimatpåverkan som energianvändningen världen över bidrar till.

Enersize har genom åren hjälpt mängder av kunder, stora som små, att effektivt minska detta enorma svinn.

Långa relationer

Marknaden är mycket stor, eftersom omkring 10 procent av den globala industrins samlade elproduktion går till att producera tryckluft.

I och med att cirka hälften av denna tryckluft slösas bort på grund av läckage och ineffektiv användning är den samlade besparingspotentialen mycket stor.

Lägger man till det faktum att energioptimering inte är en engångsåtgärd, utan något man aktivt behöver jobba med för att bibehålla, finns det goda förutsättningar för många, långa och stabila kundrelationer för bolag som Enersize.

Läs även: Investera i bolaget som bidrar till hållbara industriföretag [Dagens PS]
Läs även: Investera i patanterad helhetslösning för energiläckage [Dagens PS]

Erbjudandet i korthet – företrädesemission:

Inbjudan till teckning av aktier i Enersize Oyj. Välkommen att teckna via länkar nedan.

Emissionsbelopp: 14 MSEK vid fulltecknad emission.
Emissionsvolym: Högst 116 886 926 aktier.
Teckningskurs: 0,12 SEK per aktie. Courtage utgår er.
Teckningsperiod: 12 november – 25 november 2021.
Villkor: Varje innehavd aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.