Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Svensk mjukvara ska förhindra hjärt- & kärlsjukdomar

Utöver Qlucores pågående satsningar på cancerdiagnostik har bolaget inom en månad fått bidrag att medverka i två viktiga EU-projekt inom kardiovaskulära sjukdomar. (Bild: Qlucore)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 12 jan. 2023Publicerad: 12 jan. 2023

Hjärt- och kärlsjukdomar är världens vanligaste dödsorsak och drabbar årligen över 49 miljoner människor. Kostnaden, enbart för EU, ligger på över 1 000 miljarder kronor per år.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Med målet att förebygga och förbättra behandlingen av exempelvis kärlkramp och hjärtinfarkt har svenska Qlucore fått drygt 6 miljoner kronor för att delta i två viktiga EU-projekt.

Projekt som ska leda till förbättrad hälsa och optimerad behandling för människor som drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

Carl-Johan Ivarsson, vd på Qlucore (Foto: Qlucore)

“Projekten är starten för utveckling av våra lösningar inom det stora terapiområdet – kardiovaskulära sjukdomar. Det ena med fokus på en bättre behandling och det andra med fokus på förebyggande åtgärder, säger Carl-Johan Ivarsson, vd för Qlucore och fortsätter:

”Denna utveckling kompletterar det pågående arbetet vi gör inom cancerområden såsom leukemi, urinblåse- och lungcancer och breddar därmed den potentiella marknaden.”

Utvalda att delta i två viktiga EU-projekt

Utöver Qlucores pågående satsningar på cancerdiagnostik har bolaget inom en månad fått bidrag att medverka i två viktiga EU-projekt inom kardiovaskulära sjukdomar, vilket visar på hur relevanta bolagets lösningar är.

”Det handlar om att förbättra den förebyggande behandlingen av patienter med högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar genom att använda precisionsmedicin. Målet är att hitta tidiga strategier för att avbryta de inflammatoriska processer som leder till kardiovaskulär risk. Det kan innebära betydande fördelar för samhället”, förklarar professor Magnus Bäck, projektkoordinator för CARE-IN-HEALTH.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Verktyg att förhindra hjärtinfarkt och stroke

Qlucore är en av parterna i projektet och utveckling och arbete sker i samarbete med ledande forskare runt om i Europa.

Qlucore bidrar blanda annat med programvara med så kallade klassificeringsmodeller för att kunna gruppera patienter i undergrupper så att bra behandlingsval kan göras.

Modellerna bygger på maskininlärningsalgoritmer, vilket är en artificiell intelligens (AI)-baserad metod.

”Vi ska utveckla och testa verktyg för både sjukvården och den enskilda patienten där målet är att kunna ge så välanpassad behandling som möjligt, så kallad precisionsmedicin. En lösning syftar exempelvis till att råda bot på den kroniska inflammation som leder till plack i artärerna som i sin tur utlöser bildning av blodproppar, vilket är den främsta orsaken till hjärtinfarkt och stroke”, säger Carl-Johan Ivarsson.

Fokus på förbättrad hälsa och behandling

CARE-IN-HEALTH är det största projektet och det som ska ge människor verktyg för förbättrad hälsa.

Det andra är OmegaPerMed-projektet som syftar till att optimera behandling med omega-3 för att förebygga kardiovaskulära sjukdomar (CVD).

ANNONS

I båda projekten medverkar också Magnus Bäck som projektkoordinator.

”Detta nya område för Qlucore visar att vår mjukvara och kunskap inte enbart kan bidra till förbättrad cancerdiagnostik, utan även tillämpas på andra områden, som i det här fallet; kardiovaskulära sjukdomar, vilket visar på potentialen i Qlucores lösning”, säger Carl-Johan Ivarsson.

Investera i Qlucore på Avanza och Nordnet

Avanza
Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Så förbättras behandlingen av akut barnleukemi

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS