Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Svensk innovation skapar säkrare vägar  

Investera i säkra vintervägar genom teknologi från Klimator. Teknologin används idag av vinterväghållningsindustrin och tas nu vidare till fordonsindustrin.  (Foto: Klimator)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 19 dec. 2022Publicerad: 12 dec. 2022

Klimator har de senaste 20 åren etablerat sig som en ledande aktör inom tillämpad vägklimatologi. Bolagets teknologi gör det möjligt att med mycket hög noggrannhet detektera och prognostisera vägväder för hela vägnät.  

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Klimator levererar vägväderdata med mycket hög upplösning och noggrannhet till kunder som idag använder företagets data till kritiska funktioner som kan få livsavgörande betydelse för enskilda individer.

I kampen mot halkan har de digitaliseringen på sin sida. Nya innovationer spelar en stor roll i den moderna hanteringen av hala vägar.  

”Under 2022 har vi tecknat ett flertal strategiska avtal. Inom affärsområdet Winter Maintenance har vi bland annat expanderat internationellt tillsammans med en partner i Storbritannien. Vi har också ingått flera viktiga partnerskap och avtal med aktörer inom fordonsindustrin”, säger Patrik Simson, vd för Klimator. 

Avgörande teknik för självkörande fordon 

Syftet med Klimators teknologi är att skapa säkrare vägar. Teknologin används idag av vinterväghållningsindustrin och tas nu vidare till fordonsindustrin för att bidra till förbättrad förarinformation och förarstödssystem samt att öka tillgängligheten av självkörande teknologi i områden med risk för halka.  

Klimators plattform tar upp kampen mot halkan. Nya digitala innovationer spelar en stor roll i den moderna hanteringen av hala vägar. (Bild: Klimator)

Bolagets plattform levererar högupplöst vägväderdata och beräknar prognoser av hög kvalitet i realtid – vilket är extremt användbart för fordonsindustrin. 

Klimator har också utvecklat en sensorteknologi som ger föraren information om vägunderlaget framför bilen – en funktion som bland annat är avgörande för att kunna använda självkörande funktioner eller helt autonoma fordon i regioner med risk för halka. 

ANNONS

”Vi fortsätter att befästa vår position som marknadsledare i Europa inom smart vinterväghållning genom avtal med flertalet danska kommuner, en förlängning av Klimators nuvarande partneravtal med den finska aktören Autori samt en förlängning av avtalet med Peab i Sverige”, säger Patrik Simson. 

ANNONS

Senaste nytt

Växande techbolag med viktigt uppdrag 

Bolagets intäkter under har under perioden januari till september 2022 ökat med 37 procent jämfört med samma period föregående år.

De återkommande intäkterna uppgick vid årets början till 12 miljoner kronor, en siffra som väntas ha ökat med 25 procent till årsskiftet. 

Nu genomför Klimator en företrädesemission om cirka 25 miljoner kronor. Pengar som ska användas till att stärka bolagets balansräkning för att finansiera den fortsatta tillväxtresan och den internationella expansionen. Läs mer om den pågående nyemissionen nedan. 

”Målsättningen är att skapa möjligheter för Klimator att fullt ut fokusera på den framtida tillväxtresan. För att uppnå detta kommer fokus framöver ligga på att vinna nya Proof of Concept-projekt inom fordonsindustrin, fortsätta bygga ett internationellt partnernätverk inom Winter Maintenance och accelerera Klimators geografiska expansion för vår teknologi”, säger Patrik Simson. 

Erbjudandet i korthet
Klimator AB genomför en företrädesemission där du erbjuds möjligheten att delta. Anmälan om teckning ska ske under perioden 5 – 19 december 2022.

Erbjudandepris: Teckningskursen uppgår till 1,92 SEK per aktie
Emissionsvolym: 25,5 MSEK
Teckningsperiod: 5 – 19 december 2022. Observera att vissa förvaltare/banker stänger teckningsperioden tidigare av administrativa skäl
Säkerställandegrad: Erbjudandet omfattas till 78 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande 20 MSEK
Handel med teckningsrätter: 5 – 14 december 2022

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

ANNONS

Läs mer: Elbilarna som ökat mest i värde

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS