För Børge Leknes – som är medgrundare och vd för Hudya – har den norska fintech-succén Hudya byggt sina framgångar på att använda AI, artificiell intelligens, och att arbeta med att kombinera transaktioner med relevant innehåll för den enskilda kunden. Ambitionen är att löpande erbjuda tjänster och produkter som både sparar pengar och som förenklar människors vardag.

Här i intervjun med Børge förklarar han mer i detalj hur man skapat framgångarna – lösningar som nu ska lanseras på den svenska marknaden under 2020. Hudya genomför just nu en emission och planerar att listas på Nasdaq First North under februari.

Teckna dig i Hudyas nyemission här
Ni säger att Hudya skapar ett ekosystem för vardagliga ekonomitjänster. På vilket sätt skiljer sig Hudya från andra fintech-bolags lösningar?

– Hudya särskiljer sig på ett flertal sätt, bland annat genom att vi inte är transaktionsdrivna som de flesta andra fintech-bolag är. Vi använder AI, artificiell intelligens, och jobbar med att kombinera transaktioner med relevant innehåll för den enskilda kunden utifrån deras faktiska köpbeteenden och behov. Därför kan vi löpande erbjuda tjänster och produkter som både sparar pengar och som förenklar människors vardag. För att skapa ännu starkare relationer kommer vi fortsätta att utveckla antalet tjänster.

På vilket sätt kombinerar Hudya AI och fintech för att förenkla människors vardag?

– På vår plattform får du som kund alla vardagstjänster samlade på en och samma plats. I dag har vi tjänster inom försäkring, el, telefon och lån. Med stöd av AI får kunden sedan förslag och råd på vad man bör göra för att spara pengar, eller få bättre anpassade tjänster baserat på hur konsumtion och vardag ser ut för den enskilda individen.

– Låt mig ge ett exempel. Vi kan analysera hur en persons elkonsumtion ser ut i dagsläget och därefter ge ett förslag hur kostnaderna kan minska. Hur stor besparingen blir visas direkt och sker med ett enkelt knapptryck då vår AI-lösning går igenom personens räkningar och jämför med andra billigare alternativ på marknaden. Här finns det mycket stora summor att spara för den enskilda individen. Problemet är ofta att man inte orkar göra alla efterforskningar själv. Men den delen löser vi på Hudya.

– Ett annat exempel är att vi kan erbjuda våra kunder tjänster som vi ser ett behov av. Vi kan ta ett exempel med en kund som köpt en elcykel. Här går vi in och erbjuder den bästa och billigaste försäkringen. Hur kan vi veta det? Jo, eftersom vi med godkännande följer och analyserar kundens transaktioner. Vi märker att kunderna uppskattar detta och vi ser att det över tid bygger en god relation och ett ökat förtroende mellan oss och våra kunder.

Vad är viktigast att hjälpa människor med, att spara pengar eller att förenkla deras vardag?

– Vår högsta prioritering är att förenkla vardagen. När vi gör det kommer vi också automatiskt att hjälpa kunden att spara pengar.

Hudya växer både organiskt och genom förvärv. Bara den senaste tiden har ni köpt fintech-bolagen Payr och SEQR. Hur lyckas ni integrera de verksamheter ni köpt?

– Vi är bra på att ta tillvara på verksamheter vi köper – och vi arbetar hårt för att skapa en win-win-situation för både plattformen och för själva verksamheten.

– Vi köper enheter som kompletterar vårt nuvarande erbjudande. Sedan arbetar vi för att få enheterna att bidra till varandra.

– Vi kan också köpa en kundbas för att kunna etablera oss på en ny geografisk marknad. Man behöver en viss volym för att kunna expandera ordentligt.

Hur långt är ni ifrån att få fram en färdig lösning där de köpta verksamheterna är integrerade?

– Verksamheterna vi köpt integreras löpande och på ett sätt som blir naturligt för kunden. Till exempel så blir Payr och SEQR fullt ut integrerade i under 2020. Det kommer att innebära att vi kan erbjuda våra kunder ett stort antal nya tjänster, som att betala räkningar, koppla sitt bankkonto, skaffa krediter, familjebetalningar och My Hudya – en personlig samlingssida.

ANNONS
ANNONS

Hudya säger att korsförsäljning till befintliga kunder är en viktig del för framtida tillväxt. Kan du förklara?

– Det kommer naturligt genom att vi skapar betydande värden för kunden genom att kunden upptäcker att våra tjänster både förenklar vardagen och sparar pengar. När kunden ser att vi löpande ger förslag på hur personen kan spara pengar utan ett stort personligt engagemang, så skapas ett förtroende, som också bidrar till en lång och god relation.

– Vår AI-lösning gör det möjligt för oss att växa genom korsförsäljning, så kallad cross selling, så länge vi kommer med relevanta och lönsamma förslag.

Hur skalbar är Hudyas verksamhet?

– Den är extremt skalbar. Många av våra lokala erbjudanden går lika bra att sälja globalt. Här har vi skapat en bra grund. För flera av våra erbjudanden krävs endast en mindre anpassning för att gå in på nya geografiska marknader. Sedan, när vi når en kritisk massa, kan vi erbjuda mer lokala erbjudanden.

Ni säljer både egna produkter och är förmedlare åt andras produkter. Riskerar inte det att bli otydligt?

– Vår erfarenhet är att kunden primärt är intresserade av vad som konkret löser deras behov och att göra smarta val. Man är en ute efter en lösning som spar pengar och som förenklar i vardagen.

Hur ser du på fördelningen vad gäller från återkommande intäkter (recurring revenue) och försäljning på kommission kommer att fördela sig över tiden?

– I praktiken blir det mesta återkommande intäkter, eftersom vi har långa kundrelationer blir större delen återkommande intäkter. De flesta kunder som köpt av oss 2019 är sedan med och genererar intäkter 2020, 2021 och så vidare.

Hudya har till stor del vuxit genom förvärv. Hur ser du fördelningen i framtida tillväxt mellan förvärv och organisk tillväxt?

– Organiskt är alltid viktigast och överordnat. Vi köper inte bolag för deras omsättning, utan för att skapa förutsättningar för att växa organiskt.

Hudya lanseras alltså i Sverige under året. Är övriga Europa intressant för Hudya?

– Absolut. Just nu är huvudfokus Skandinavien men vi börjar planera för övriga Europa. Planen är att den geografiska expansionen ska sätta i gång under år 2020.

När kan Hudya bli kassaflödespositivt?

– Vi har redan haft perioder då vi varit kassaflödespositiva, senast under andra halvåret av 2018.

Teckna med Bank ID
Teckningsanmälan
Ladda ned prospektet
Läs mer om Hudya