För ett år sedan startade varumärkesresan – känner sig redan större och starkare.

ANNONS

Resan är långtifrån slut, där ledordet är att betyda mer för fler.

”Våra rådgivare har en fantastiskt bra relation med sina kunder vilket vi bygger vidare på. Det finns också en stark entreprenörsanda med många drivna företagare. Det ska Hjerta fortsätta att hämta styrka från”, säger Lena Högfeldt, marknads- och utvecklingschef och tf vd på Hjerta och betonar att vikten av att värna den kraft och och kompetens som finns i koncernen.

”Med det nya Hjerta blir vi större och starkare, med bredare och djupare kompetens för att gemensamt möta förändringar inom regelverk och marknadens krav på service och stöd. Alla rådgivare ska känna att de har en plats i det nya Hjerta, oavsett vilken engagemangsnivå man väljer”, fortsätter Lena Högfeldt.

Bolagen får välja själva

Det nya Hjerta erbjuder förmedlarbolagen två vägar att gå med i olika engagemangsnivå: fortsätt att vara en del av Hjerta som tidigare eller övergå till att identifiera sig som Hjerta fullt ut. Bolagen behåller sina etablerade juridiska namn, men använder sig av namnet Hjerta i till exempel marknadsföring, på hemsidor och i e-postadresser.

Rådgivarna kommer att möta kraftigt förstärkta stödfunktioner, inte minst digitalt. Ett nytt verktyg för investeringsrådgivning lanserades i slutet av januari, och fler nyheter kommer att följa under 2018.
”Vi genomför översyn av rådgivningsflödet för att underlätta för såväl rådgivare som kunder. Genom att vässa det digitala tjänsteutbudet möter vi en ökad efterfrågan och vi arbetar för att alltid ligga steget före marknaden och snabbt reagera på förändringar. Här spelar våra rådgivare en viktig roll”, säger Lena Högfeldt.

”Äntligen får jag kalla mig för Hjerta”

Den internationellt uppmärksammade investeringsrådgivaren Daniel Rock har varit en del av Hjerta sedan starten för nio år sedan. När det nya Hjertakonceptet lanserades i mitten av februari hade han höga förväntningar. Daniel Rock är en av de som bytt namn till Hjerta.

”Jag valde Hjerta för att ingå i ett större sammanhang och få hjälp med administration, dokumentation och kommunikation. Jag hoppas att det ’nya’ Hjerta lever upp till mina högt ställda förväntningar på service, och äntligen får jag kalla mig för Hjerta!”, säger Daniel Rock.

ANNONS
ANNONS

Daniel Rock driver Europeiska Investeringsrådgivarna som länge haft sin bas i Schweiz, men på sistone flyttat mer fokus till den svenska marknaden. I maj 2017 uppmärksammades han i internationell finanspress då han utsågs till bästa finansiella rådgivare i Europa. Nu kan han ägna mer tid åt sina kunder.

”Jag ser positivt på många av nyheterna som presenterats, vare sig det gäller värdepappersservice eller en enhetlig hemsida och e-postadress”, säger han.


Om Hjerta

Hjerta är en av de största aktörerna på den svenska förmedlarmarknaden. Hjerta består av 80 rådgivningsbolag och har 210 rådgivare på 40 olika orter. Deras vision är att vara den mest engagerade, innovativa och trygga aktören inom försäkring och sparande. Läs mer här.