QuiaPEG är ett läkemedelsbolag vars teknologi förbättrar olika läkemedelssubstanser egenskaper. Företaget genomför en emission på runt 38 miljoner kronor. ”Läkemedelsbolag som har läkemedelssubstanser där halveringstiden är ett problem, de skulle ha nytta av den här teknologin”, säger vd Marcus Bosson till Dagens PS.  

Med QuiaPEGs teknologi kan läkemedelsbolag kontrollera en substans inverkan i kroppen och skapa en längre halveringstid. På så sätt ”kan du ta en spruta en gång i veckan eller var fjortonde dag istället för en gång om dagen”, förklarar företagets vd Marcus Bosson.

Han nämner att det finns en bred skara potentiella intressenter i läkemedelsbranschen:

”De som efterfrågar tjänsterna är stora läkemedelsbolag som har helt nya läkemedelssubstanser där halveringstiden är ett problem. De skulle ha nytta av den här teknologin”, säger han och nämner även etablerade läkemedelsbolag med redan existerande läkemedel.

Vill gå vidare från djurstudier

QuiaPEG har utstakade mål till vad det insamlade kapitalet ska användas till.

”Pengarna ska användas för att full fart framåt ta oss till klinik. Avsluta de prekliniska studierna. Det vill säga studier i olika djurslag och toxikologistudier.  Sen kan man gå in till Läkemedelsverket för att testa i människa”, säger Marcus Bosson och nämner även onkologi som ett område företaget ska fördjupa sig i.

ANNONS
ANNONS

Har en exitstrategi

I Dagens PS podcast Finansräven berättar Marcus Bosson att det inte är uteslutet att det kommer ett bud på själva bolaget. Han säger att det bolag med liknande profiler har handlats upp av läkemedelsbolag för ”relativt stora pengar”.

Kan det eventuellt komma ett bud på hela bolaget? 

”Jag ska absolut inte ge intryck av att det föreligger här, men det var självklart för min egen del en tanke, när jag startade bolaget tillsammans med Marek (Kwiatkowski, reds. anm.). Så det är ju en av exitmöjligheterna i den här typen av plattformsbolag. Just plattformsbolag är ju rätt så lämpade för det”, säger han.

Erbjudandet i korthet

Företrädesemission i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ). Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: 37,6 MSEK.
Antal nyemitterade aktier: Högst 59 024 453.
Teckningskurs: Uppgår till 7,00 SEK per unit, motsvarande en kurs om 1,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
Teckningsperiod: 25 juni – 9 juli 2020.
Uniträtter: För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Det krävs sex (6) uniträtter för teckning av en (1) unit. Varje unit består av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption 2020/2021 (TO 4). Teckningsperioden för optionen är 20 januari – 17 februari 2021 till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under den period om tio handelsdagar som slutar en bankdag innan första dagen i lösenperioden. Lösenpriset ska dock inte understiga 1,00 SEK.

Teckna med BankID
Prospekt