Foodtech-företaget Frill tillsätter varken socker eller grädde i sin produkt. Frills styrelseordförande Mats Lindstrand berättar om hur bolaget har tagit fram en nyttig glass som är baserad på fiber och frukt.

Frills lyckas genom en speciell metod få glassen att bli krämig, trots att den inte innehåller grädde. Bolaget har nått stora framgångar i bland annat den hälsomedvetna amerikanska delstaten Kalifornien.

Frills aktie är listad på Nasdaq First North, och bolaget genomför nu en företrädesemission på 15 Mkr under perioden 15 maj till 10 juni, som är garanterad till 80 procent. Pengarna ska användas för en fortsatt marknadsexpansion.

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet i korthet (Teckningsperioden har avslutats)

Företrädesemission i Frill Holding AB (publ). Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut. Välkommen att teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: 15 155 069 SEK.
Antal utestående aktier: 30 310 138
Antal nyemitterade aktier: Högst 30 310 138 B-aktier
Teckningskurs: 0,50 SEK.
Teckningsperiod: 27 maj – 10 juni 2020.
Emissionsratio: 1:1, varje existerande aktie oavsett aktieslag ger rätt att teckna en ny B-aktie.
Garantier: Emissionen är garanterad till ett belopp av 12 MSEK.

Teckna med Bank ID
Anmälningssedel- utan företräde
Pressrelease