Snabbväxande fastighetsbolaget Titania, som är noterat på Nasdaq First North, presenterade i dag sin första bokslutskommuniké som listat bolag. Bland höjdpunkterna för det gångna året hittar vi en framgångsrik börsintroduktion.

ANNONS

Där läser man även att Titania överträffat sitt mål om att tillföra 500 nya byggrätter årligen, i stället har man ökat med 1200 nya byggrätter under 2021.

Se bolagets vd Einar Janson i videointervjun med Dagens PS.

Händelserikt år

”Framför allt så har vi gjort en börsintroduktion och vi har fått in ca 4000 nya ägare. Många stora ankarinvesterare, bland annat två av AP-fonderna och Jacob Karlsson som äger K-fastigheter. Om man ser till resultatet så har vi ökat det med över 50% och gör en vinst efter finansiella poster på 147 miljoner”, säger Einar Janson.

Bolaget planerar att själva behålla och förvalta merparten av de hyresrätter som man bygger framöver, en plan som kräver mycket kapital. Tack vare 2021 års framgångsrika kapitalanskaffning är det nu möjligt.

ANNONS
ANNONS

Titania har även överträffat sitt årliga mål på att tillföra 500 nya byggrätter till sin portfölj varje år. Man har tillfört hela 1200 nya byggrätter under 2021.

Ser ljust på framtiden trots orolig marknad

Idag finns det en oro kring fastigheter som bland annat är kopplad till sannolikt stigande räntor som i förlängningen kan innebära en lägre värdering generellt. Einar pekar däremot på att Titanias fokus på Stockholmsregionen motverkar den risken.

”Vi som är fokuserade på Stockholms län ser motverkande rörelser i underutbudet som vi haft i 30 år, en ständigt ökad betalningsförmåga och en drift uppåt i hyrorna. Den efterfrågan som finns just i Stockholm kommer att motverka värdeminskning på fastigheter även om avkastningskraven för fastigheter generellt höjs.”

Genom att arbeta med nyproduktion av hyresbostäder har man även möjlighet att sätta hyror för första gången på höga nivåer utan att det blir kontroversiellt på det som det blir vid hyreshöjningar i det befintliga beståndet.

Det betyder att hyressättningen i Titanias planerade nyproducerade fastighetsbestånd bättre reflekterar den starka köpkraft och efterfrågan på bostäder som finns i Stockholmsregionen.

Titania som investering

”Vi kan byggproduktion och vi kan bygga kostnadseffektivt. Under de 17 år som vi har funnits så har vi gått med vinst varje enskilt år, även i väldiga nedgångar som efter Lehman Brothers-kraschen 2008. Det är viktigt när man ska producera de här bostäderna att man kan göra det kostnadseffektivt. Vi har byggkunnandet i organisationen upp på lednings och ägarnivå.”

ANNONS
ANNONS

”Vi har ett Stockholmsfokus. Det kommer att fortsätta vara ett underutbud på bostäder och köpkraften kommer att öka framöver. Stockholm är speciellt i Sverige på det sättet.”

Läs mer: Titanias bokslutskommuniké [Titania]

Läs även: Titania kraftigt övertecknad inför börsnotering [Titania]