Det snabbväxande fastighetsbolaget Titania har offentiggjort utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i samband med börsnoteringen på Nasdaq First North Growth Market. Det blev kraftigt övertecknat, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

ANNONS

Erbjudandet omfattade totalt 25 miljoner B-aktier, motsvarande cirka 35 procent av det totala antalet aktier och 14 procent av rösterna i bolaget. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till 500 miljoner kronor, och bolaget får cirka 5 000 nya aktieägare.

”Det stora intresset att investera i Titania är ett kvitto på den generella tron på de goda framtida möjligheterna för bostadsutveckling i Stockholmsregionen och ett specifikt förtroende för Titania som aktör att genomföra detta. Vi är glada och stolta över att snart vara ett noterat bolag och riktar ett tack till alla medarbetare som har möjliggjort vår resa hit. Nu välkomnar vi våra nya aktieägare som skall var med oss i den framtida tillväxtresan”, säger Titanias vd Einar Janson i ett pressmeddelande angående bolagets börsnotering.

Jacob Karlsson AB, Dammskogen Förvaltning AB och Fjärde AP-fonden har, till samma pris och villkor som övriga investerare, förvärvat totalt 18 765 000 aktier i Erbjudandet, motsvarande cirka 75 procent av erbjudandet till totalt värde om cirka 375 MSEK, skriver bolaget också.

Första handelsdag i Titanias aktie på Nasdaq First North Growth Market är i dag den 10 december 2021 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet (ticker) TITA B. Ledande befattningshavare och styrelsen har ingått åtaganden om lock-up under en period om 360 dagar.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Snabbväxaren Titania går till börsen [Dagens PS]