Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Försvarsindustrins okända snabbväxare

På bilden syns Safe Shelter med RÖS-skydd. Avlyssningssäker kommunikationscentral, designad för fyra personer eller arbetsplatser och fungerar som en trygg och säker plats för kommunikation.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 06 dec. 2023Publicerad: 06 dec. 2023

Svensk försvarsindustri ligger i den absoluta framkanten när branschen till följd av omvärldsläget bidrar med nya system och högteknologiska  lösningar inom försvar och civil säkerhet. Med avancerad teknik och hög innovationstakt växer och utvecklas flera snabbväxande svenska försvarsföretag.

Mest läst i kategorin

Ett exempel First North-listade W5 Solutions som utvecklar avgörande lösningar inom civil säkerhet och militärt försvar. Det sker genom att utveckla högteknologiska lösningar för strömförsörjning, mobil infrastruktur och träning. Något som bidrar till en tryggare morgondag för världens demokratier.

”Vi tillhör bland de främsta i världen inom våra produktområden. Genom att förbereda soldater, polis, räddningstjänst och kustbevakning för verkliga situationer kan man sammanfatta det med att vi hjälper vi dem som skyddar oss”, säger Daniel Hopstadius W5 Solutions vd.

Se Daniel Hopstadius presentation på Avanzas Börsdag den 22 november:

Avanzas Börsdag i samarbete med Financial Hearings, 22 november, 2023.

Snabb lönsam tillväxt

W5 Solutions är en nordisk koncern som växer snabbt – både organiskt och genom selektiva förvärv. Den djupa orderboken och de goda kundrelationerna ger stabila och förutsägbara kassaflöden under överskådlig tid. Under årets tredje kvartal 2023 ökade omsättningen med 184 procent jämfört med samma period 2022.

”Kassaflödet utvecklas mycket bra och den redan djupa och långsiktiga orderboken fortsätter att växa. På rullande tolv månader ligger vi en bra bit över 340 miljoner i omsättning, vilket tydligt illustrerar vår kraftiga tillväxt, säger Daniel Hopstadius och fortsätter:

”Vi kan i dag sälja mer än vad vi har kapacitet att leverera. Därför pågår nu ett intensivt arbete med att skala upp produktionen i en allt snabbare takt och inom samtliga dotterbolag.”

Målsystem med Visual Overlays för att öka realismen i stridsträningen.

Snabb expansion genom selektiva förvärv

Genom de senaste årens selektiva förvärv har W5 påtagligt ökat vår närvaro i Norden, etablerat ett starkare nätverk globalt, och därmed en bättre internationell räckvidd. Och den organiska tillväxten ligger hittills i år på 54 procent.

Det senaste tillskottet i koncernen är Box Modul som utvecklar shelters, mobila modulära lösningar i pansarplåt.

”Det är en strategisk pusselbit i vår växande affär. Produktportföljen breddas med exempelvis mobila ledningscentraler och strömförsörjning, vilket i sin tur borgar för en fortsatt omsättning- och lönsamhetstillväxt. Tillsammans med dem ska vi utöka vår förmåga att leverera kompletta nyckelfärdiga mobila kundlösningar framåt.”

Box Modul är kända för sin expertis och erfarenhet inom utveckling, konstruktion, produktion och försäljning av specialanpassade shelters inom försvarssektorn. Dessa inkluderar färdigbyggda kontor, boendemoduler, skyddsrum, teknikbyggnader och sjukhusenheter. Designen anpassas utifrån den miljö den ska placeras för att naturligt smälta in i omgivningen.

”Den entreprenöriella andan med korta beslutsvägar inom organisationen öppnar snabbt nya nätverk mellan koncernbolagen vid ett nyförvärv. Något som visar sig genom nya gemensamma affärer.”

Kundsamarbeten – nyckel till framgång

Utvecklingen av nya lösningar sker i nära samarbete med kunden – svenska och internationella myndigheter samt företag inom områdena försvar och civilskydd. Ett exempel på detta är lösningar för strömförsörjning i extrema miljö- och klimatförhållanden som subarktiskt klimat.

W5 Solutions levererar också grundläggande och taktiska målsystem för skjutövningar på skjutbanor och skjutfält samt avancerade system för träning och simulering i nyckelfärdiga simulatorer.

Användare under skjutträning med realtidsfeedback för precision och förbättring av resultat.

”I stort sett alla soldaters skjutövningar under utbildning i Sverige analyseras av våra produkter​ i dag. Och vi är ensamma om att leverera VR-utrustning till brandmän för att öva insatser i tunnlar.”

Intensiv och stark avslutning på 2023

Årets sista kvartal är också den mest intensiva perioden. Orderboken och därmed leveranserna för sista kvartalet ligger på 121 miljoner kronor och därtill ska Box Moduls siffror läggas, vilket kommer att få en positiv påverkan på omsättning och resultat.

Portabelt fallmål med målsiluett.

”Vi har byggt ett bra fundament och står i en stark position att kunna möta den starka efterfrågan som finns på våra lösningar för en fortsatt långsiktig och lönsam tillväxt”, säger Daniel Hopstadius och fortsätter:

”W5-teamet jobbar dedikerat och fokuserat med att leverera lösningar som förstärker vårt försvar och förbättrar den civila säkerheten, där våra medarbetare är en avgörande del av detta arbete. Hos oss ges möjligheten att utvecklas, växa och aktivt delta i att göra verklig skillnad – allt för en tryggare morgondag.”

Investera i W5 Solutions på Avanza och Nordnet

Investera via Avanza


Investera via Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Läs mer: Kraftig upprampning av budgetmedel för att möta instabil omvärld

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

Senaste nytt