Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Kraftig upprampning av budgetmedel för att möta instabil omvärld

För att nå en ännu större marknad och möta framtida utmaningar fortsätter W5 att satsa på export. (Foto: W5 Solutions)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 10 juli 2023Publicerad: 10 juli 2023

Med en lönsam affärsmodell, stark tillväxt och tydliga strategier är den snabbväxande svenska försvarskoncernen väl positionerad för snabb tillväxt under överskådlig tid. Med senaste starka kvartalet i ryggen och en gedigen orderstock bekräftar den ljusa framtiden.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

W5 Solutions har genomgått en imponerande resa de senaste åren, med en tillväxt från 39 miljoner kronor 2019 till 217 miljoner kronor fram till och med första kvartalet 2023.

Orderstocken ligger på 286 miljoner kronor varav 215 miljoner kronor av dessa beställningar ska levereras innan årets slut. W5 Solutions tillväxt byggs genom en ökad geografisk närvaro, nya produkter och tjänster, och en starkt ökad efterfrågan som backas av ett skärpt säkerhetspolitiskt läge i omvärlden.

”Vi har i dag en hälsosam och stabil lönsamhet. Med ett starkt kassaflöde och en betydande orderbok kommer vi sannolikt att nå vårt omsättningsmål för 2025 på 0,5 miljarder kronor och en ebita-marginal på 15 procent”, säger Daniel Hopstadius under PS Invest och fortsätter:

”Min bedömning är att vi kommer att ha en tillväxt för året på 75 procent, varav den organiska tillväxten är 25 procent. Det skulle innebära en total omsättning för 2023 på 315 miljoner kronor.”

Se Daniel Hopstadius presentation i sin helhet från PS Invest här:

Oro i omvärlden driver ökade anslag

I en tid då världen är fylld av oroande händelser och en negativ utveckling, såsom Rysslands invasion av Ukraina, har Sveriges riksdag och regering beslutat att öka anslagen för att möta dessa utmaningar.

”Det är inte bara Sverige utan stora delar av Europa som står inför liknande utmaningar. Samtliga behöver öka sina inköp för att möta den växande efterfrågan, vilket är ett tydligt svar på oron och instabiliteten i omvärlden.”

Enligt en svensk budgetprognos förutspås en betydande upprampning av anslagen ske från 17 miljarder kronor år 2022 till 42,3 miljarder kronor år 2030. Detta innebär en fördubbling av budgeten på endast åtta år.

”I nuläget ser vi en försiktig ökning av anslagen, men förväntningarna är att ökningen kommer att bli markant från och med 2024 och framåt.”

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Organisk tillväxt och bredare marknadspenetration

En del av strategin för att möta den växande efterfrågan är organisk tillväxt. Företaget identifierar tydligt marknadsmöjligheter och satsar på att öka försäljningen till befintliga kunder samt bredda sin närvaro såväl lokalt som globalt.

”Vi ser tydligt den stora efterfrågan. Vi jobbar bland annat med civilförsvaret som har ett stort behov. Ett exempel är i Stockholms tunnelbana, där vi säkerställer att kommunikationsförmågan i tunnlarna.”

Export och förvärv

För att nå en ännu större marknad och möta framtida utmaningar fortsätter W5 att satsa på export. En successiv upptrappning av export kombineras med förvärv. Genom att bygga starka nätverk och stödja kunderna i olika regioner skapar företaget en solid grund för tillväxt såväl lokalt som globalt.

”Vi har en långsiktig ambition att växa i alla demokratiska stater och att trycka på vikten av demokrati och hållbarhet. Genom att vara med och bygga grunden för demokrati och stötta kunderna i demokratiska processer, är vår ambition att skapa en tryggare framtid.”

Utmaningar och framtida möjligheter

Koncernen står inför utmaningar när det gäller kapacitet och leveranstider, men det är en utmaning som branschen som helhet delar. Kundens krav på snabb leverans skapar behov av att utöka kapaciteten och förkorta leveranstiderna.

”Vi har fullt fokus på leverans. Och med den enorma efterfrågan som råder har tidigare konkurrenter blivit samarbetspartners, vilket är positivt. Vi går hand i hand för att nå en hög leveranskapacitet till kunderna. Behovet är här och nu.”

Investera i W5 Solutions på Avanza och Nordnet

Investera via Avanza


Investera via Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

 

Läs mer: Uppfinningsrikt plastföretag förutser fortsatt tillväxt

ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS